Otpočela izgradnja funkcionalnog puta za romsko naselje u Brčkom

Započela je izgradnja puta u naselju Prutače u dužini od 320 metara, čija je ukupna vrijednost 100.000 maraka, a direktno se odnosi na poboljšanje životnih uslova Roma na području Brčko distrikta.

1359
Prutače (foto Udar)
Prutače (foto Udar)

Humanitarno naselje Prutače, o kojem smo vrlo često pisali, godinama unazad predstavlja razlog za zabrinutost, kako građana Distrikta tako i nadležnih institucija. Neuslovne prostorije za život predstavljaju veliki problem, jer veliki broj stanova nema osnovne uvjete poput vodovoda i električne energije.

Za ovo humanitarno naselje naredni period će da donese nekoliko pozitivnih pomaka koji se ogledaju u izgradnji putne mreže, obnove sedam kuća za romske porodice i mapiranja potreba stanovništva kada se govori o stambenom i infrastrukturnom zbrinjavanju Roma.

Jučer je započeta izgradnja puta u naselju Prutače u dužini od 320 metara, čija je ukupna vrijednost 100.000 maraka, a direktno se odnosi na poboljšanje životnih uslova Roma na području Brčko distrikta. Pored izgradnje putne mreže, do kraja tekuće godine bi trebala da bude završena i obnova sedam kuća za romske porodice u mjesnoj zajednici Prutače.

Petar Vrhovac, šef Odjeljenja za izbjegla, raseljena lica i stambena pitanja brčanske Vlade pojasnio je da se na realizaciju pomenute izgradnje puta čeka iz perioda 2014-2016. godine.

„Cijeli posao se finansira akumuliranim sredstvima Minstarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te brčanske Vlade, a realizacija se, kroz državne procedure i prikupljanje sredstava čekala još iz perioda 2014-2016. godina. Konačni rok za završetak započetih radova je trideset dana od samog početka.“, rekao je Petar Vrhovac.

Kada se govori o stambenom zbrinjavanju romske populacije u Distriktu, otvorene su ponude i za obnovu sedam kuća romskih porodica koje su, ovoga puta, svojom vrijednošću izvođenja radova, prihvatljive za ukupni budžet od 500.000 maraka, koliko je brčanska Vlada izdvojila za ove namjene.

U naselju Prutače živi više od 200 porodica od kojih veliki broj nema osnovne uvjete za život.    Veliki broj stambenih objekata je izgorio uslijed požara koji su učestali u ovom naselju ili su uništeni, zatrpani u smeću. Većina naseljenih zgrada nema pristup vodi i struji što ukazuje da je obnova već postojećih stambenih objekata kao i izgradnja novih prijeko potrebna kako bi se poboljšao kvalitet života romske populacije u ovom naselju.

Petar Vrhovac (Udar arhiva)
Petar Vrhovac (Udar arhiva)

Vrhovac ističe da su završene sve potrebne procedure i da su korisnici već odabrani, a trajanje cijele procedure oko izvođenja radova se odužilo zbog problema oko izbora najpovoljnijeg izvođača radova.

Iako će ovim programom biti riješeno stambeno pitanje sedam romskih porodica, broj onih koji imaju isti ili sličan problem u Distriktu je puno veći.

„Ima još romskih zajednica koje, nežalost, u ovom razdoblju neće biti obuhvaćene. Međutim, romska zajednica se javlja redovito na naše javne pozive kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba, gdje god ispunjavaju zakonsku obvezu.“, kaže Vrhovac.

Naselje Prutače (foto Udar)
Naselje Prutače (foto Udar)

Brčko Distrikt je uključen i u novi pilot projekat na nivou BiH, zajedno sa opštinom Kakanj, a tiče se  socijalnog mapiranja potreba, odnosno  prikupljanja podataka o stambenom i infrastrukturnom zbrinjavanju Roma.

To, po riječima Petra Vrhovca, zahtijeva angažovanje i drugih odjeljenja brčanske Vlade, kao i nevladinog sektora koji je do sada radio u romskim zajednicama s ciljem prikupljanja preciznih podataka o broju, te potrebama Roma za stambenim zbrinjavanjem kao i poboljšanjem uslova života u naseljima gdje borave kad je riječ o putnoj, elektro, kanalizacionoj i vodovodnoj mreži.

I ovaj pilot projekat, finansira se iz sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Iz Odjela za izbjegla i raseljena lica Brčko distrikta zaključuju da bi se stambeno pitanje Roma, raseljenih i izbjeglih lica trebalo riješiti u naredne tri godine, jer izbjeglih i raseljenih lica je sve manje, a broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje je uveliko manji nego u protekloj godini.