Otvara se prva romska biblioteka u Švedskoj

"To je jedinstvena prilika da se radi na zaštiti prava Roma, i pridonese povećanju znanja o romskoj kulturi i historiji"

915
Foto: Ilustracija

Grad Malmo je najavio da će otvoriti prvu romsku biblioteku u Švedskoj. Novi objekat, koji će čitaoce upoznati sa svijetom romske književnosti i kulturne produkcije, otvoriće vrata za godinu dana.

U Malmou i drugim švedskim bibliotekama već postoji nekoliko romskih odjela, ali će kompletna biblioteka s romskom literaturom biti prva ovakve vrste u zemlji.

Biblioteka će sadržavati literaturu na različitim romskim dijalektima, književnost romskih autora i knjige na švedskom o romskoj kulturi. Literatura će se nabavljati u dogovoru s pojedincima i organizacijama s iskustvom u pitanjima romske kulture.

„Ulažemo u ovakve aktivnosti jer znamo da su one od velike važnosti za promociju čitanja, posebno među djecom i mladima, te demokratskog društva“, kazala je Frida Trollmyr, općinska vijećnica odgovorna za kulturu i slobodno vrijeme.

Dodala je da je ponosna što se planira otvoriti prvu romska biblioteka u zemlji.

„To je jedinstvena prilika da se radi na zaštiti prava Roma, i pridonese povećanju znanja o romskoj kulturi i historiji“, kazala je.

Romi su prvi put stigli u ovu skandinavsku zemlju prije otprilike 500 godina i od tada su dio njenog društva. Vijeće Evrope procjenjuje da u Švedskoj živi oko 42.500 Roma (0,46% ukupnog stanovništva).

Švedska je izradila strategiju za uključivanje Roma koja pokriva 20 godina (2012.-2032.). Generalni cilj je da bi Romi sa 20 godina trebali imati iste životne mogućnosti kao ne-Romi do 2032. godine.