Otvorene telefonske linije za prijavu porodičnog nasilja – Nasilje u porodici nije privatna stvar!

Za savjet i stručnu podršku građani i građanke mogu pozvati besplatne SOS telefone Federacija BiH – 1265, Republika Srpska - 1264 ili prijaviti nasilje na besplatan broj telefona policije: 122.

1398

Nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bosanskohercegovačkog društva, je problem koji je odnedavno izašao iz privatne u javnu sferu. Naime, dugo vremena se partnersko i porodično nasilje u Bosni i Hercegovini sagledavalo kao privatna porodična stvar, pa čak i često pravdano običajnim pravom u određenim sredinama gdje muškarac ima apsolutno dominaciju, pa čak i dozvolu za nasilje.

Nasilje je širi društveni problem i cijelo društvo ima ulogu u njegovoj prevenciji i u odgovoru na njega. Brojni psiholozi, borci za ljudska prava, ali i obrazovni radnici ističu da je riječ “zajedno” ključna u borbi protiv ovog problema. Kada je neko izložen nasilju, to se odražava na brojne članove njegove porodice i na prijatelje, zbog toga je važno da se razumije da se treba reagovati kako bi se spriječilo nasilje u porodici. Kada se kaže „zajedno“, to su zaista svi – građani i građanke, prijatelji i prijateljice, kolege i kolegice, braća, sestre, ali i pružatelji podrške kao dio sistema, kao predstavnici nadležnih institucija. Svi imaju ulogu u zaštiti žrtava i borbi protiv nasilja.

Organizacija UN Women uz podršku EU i u saradnji sa organizacijama Bolja budućnost iz Tuzle, Romska djevojka iz Prnjavora i Budi mi prijatelj iz Visokog pokrenula je projekat „Promjeni stav! Nasilje u porodici nije privatna stvar!“ koji treba da ohrabri žrtve, ali i građane, da prijavljuju nasiilje i edukuju se u vezi ovog problema.

Za savjet i stručnu podršku građani i građanke mogu pozvati besplatne SOS telefone Federacija BiH1265, Republika Srpska – 1264 ili prijaviti nasilje na besplatan broj telefona policije: 122.

Za potrebe projekta napravljeni su i informativno-promotivni džinglovi na BHS jeziku: //www.youtube.com/watch?v=EJzFd2vRt3U&fbclid=IwAR30k-pz45GwDZm5WivXMBny9WPxZ3VNdqS2mSSNPYk2mkSWZZ3EJsG40gk

I na romskom jeziku:

//www.youtube.com/watch?v=uWkeoglfP_8

(portal-udar.net)