OTVORENO PISMO DERVE SEJDIĆA: Nije moguće ukinuti diskriminaciju bez izmjene Ustava BiH

1377

Dragan Čović – vječiti predsjednik HDZ BiH, opredjeljen za euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine sa tezom “legitiminog predstavnika Hrvata”.

Šta se zaključuje iz ovog konteksta? Ako Čović nije Prvi i jedini u Hrvata, nema ni euroatlantskih integaracija Bosne i Hercegovine i u tome ima podršku Republike Hrvatske, inače članice Evropske Unije.

U više navrata, svojim izjavama, Čović tvrdi da se izmjena Izbornog zakona BiH može uraditi bez izmjene Ustava BiH, kako navode BH portal, on ne samo da obmanjuje hrtvatsku javnost, on obmanjuje i samog sebep ili je sebe uvjerio da to tako treba i može. Čovjek tvrdi da se u presudi Evropsko Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, Bosni i Hercegovini ne nalaže izmjena Ustava.

Svi koji su imali priliku da pročitaju Ustav BiH, znaju da se po sadašnjem Ustavu /Anex IV Dejtonskog mirovnog sporazuma/ Predsjedništvo BiH i Doma naroda bira citiram:

Član V
Predsjedništvo

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske.

Ovaj član Ustava BiH, kao i Član IV

Parlamentarna skupština

Parlamentarna skupština ima dva doma: Dom naroda i Predstavnički dom.

  1. Dom naroda

Dom naroda se sastoji od 15 delegata, od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).

Kao i

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
POGLAVLJE 8
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 8.1 (1)

(1) Članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH), koji se neposredno biraju sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine – jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, biraju birači upisani u Središnji birački popis da glasuju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birač upisan u Središnji birački popis da glasuje u Federaciji Bosne i Hercegovine može glasovati ili za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oba. Izabran je bošnjački i hrvatski kandidat koji dobije najveći broj glasova među kandidatima iz istog konstitutivnog naroda.

(2) Člana Predsjedništva BiH, koji se neposredno bira sa teritorije Republike Srpske – jednog Srbina, biraju birači upisani u Središnji birački popis da glasuju u Republici Srpskoj. Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova.

Ovom prilikom želim dodatno informisati Dragana Čovića na veoma bitnu odrednicu Ustava Bosne i Hercegovine

Član II

Ljudska prava i osnovne slobode

  1. Ljudska prava Bosna i Hercegovina i oba entiteta će osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. U tu svrhu postoji Komisija za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, kao što je predviđeno u Aneksu 6 Opšteg okvirnog sporazuma.
  2. Međunarodni standardi Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.

Ovo su bili moji osnovni principi zbog kojih sam tužio Bosnu i Hercegovinu, državu koju volim i u kojoj namjeravam da živim zajedno sa svojom djecom, unučadima i prunučadima, ali u isto vrijeme ravnopravnih gradjana i državljana Bosne i Hercegovine. Nemam rezervnu državu i nije mi žao zbog toga.

Visoko sudsko vijeće Suda za ljudska prva konstatuje da su Ustav BiH i Izborni Zakon BiH diskriminatorni, te da Ustav BiH treba uskladiti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, a u skladu s tim i Izborni Zakon Bosne i Hercegovine.

Dakle, Dragane Čoviću ako ranije nisi imao priliku zajedno sa svojim savjetnicima i stranačkim kolegama da se upoznaš sa gore pomenutim navodima Ustava i Izbrnog Zakona, evo ja ću ovim putem da informišem tebe i tvoje stranačke kolege i savjetnike.

Savjetujem ti da malo smanjiš emocije i prestaneš sa obmanama građana Bosne i Hercegovine, naročito dijela građana Bosne i Hercegovine koji ti nažalost vjeruju.

Bakire Izetbegoviću, tebi savjetujem da što je moguće više svoju transparentnost podigneš na veći nivo kako ne bi trgovao sa sudbinama građana Bosne i Hercegovine, dajući izjave kako pokušavaš napraviti bolju životnu atmosferu.

Takođe pozivam Evropsku uniju i Međunarodnu zajednicu da svojim uticajem ne čine nešto što nije u skladu sa osnovim postulatima na kojima se Evropa gradi i razvija. Pozivam njihove predstavnike da za vrijeme svojih mandata ne urušavaju Instiucije od kojih jesu birani i plaćeni.

Ako Vijeće Evrope i Venecijanska komisija svojim Preporukama i mišljenjima konstatuju da je Bosna i Hercegovina obavezna uskladiti Ustav sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava što je konstatovao i Evropski sud za ljudska prava u predmetu SEJDIĆ I FINCI protiv BOSNE I HERCEGOVINE (Aplikacije br. 27996/06 i 34836/06) onda bi to trebala biti obaveza za sve zvaničnike Evropske Unije i Međunarodne zajednice kao partnera EU.

Takođe vas pozivam da sve vaše dobronamjerne inicijative i pokušaje pomoći Bosni I Hercegovini prenesete u Parlament Bosne i Hercegovine uključujući sve druge političke subjekte, ali i civilno drušvo u Bosni I Hercegovini.


Autor otvorenog pisam je Dervo Sejdić, jedan od apelanata pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu “Sejdić i Finci”.

Stavovi izneseni u ovom pismu su stavovi autora, koji ne moraju nužno biti i stavovi redakcije portala Udar.