Ovog ljeta u Umjetničkoj galeriji BiH samostalna izložba Selme Selman

Samostalnu izložbu Selme Selman pratit će programski događaji usmjereni na njen umjetnički i aktivistički angažman, kao i promociju društvene kohezije i integracije marginaliziranih skupina u bosanskohercegovačko društvo

1146

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine najavila je centralni događaj svog ljetnog programa – samostalnu izložbu međunarodno poznate bosanskohercegovačke umjetnice Selme Selman.

Kustosica izložbe je Amila Ramović, koja je u proteklom dvogodišnjem periodu sarađivala s umjetnicom u razvoju koncepta izložbe te produkciji novih ciklusa njenih djela koja će prvi put biti predstavljena ovim povodom.

Ovo je prva samostalna izložba Selme Selman u Bosni i Hercegovini. Otvaranje izložbe planirano je u julu 2021. u skladu s dozvoljenim uslovima pandemije.

Samostalnu izložbu Selme Selman pratit će programski događaji usmjereni na njen umjetnički i aktivistički angažman, kao i promociju društvene kohezije i integracije marginaliziranih skupina u bosanskohercegovačko društvo.

Selma Selman mlada je i svjetski poznata umjetnica i aktivistkinja koja se kroz svoj rad često bavi pitanjima relevantnim za romsku zajednicu u kojoj je i sama odrasla. Nakon studija slikarstva na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, završila je magistarske studije pri programu Transmedia na Syracuse Univerzitetu, New York.

Samostalne izložbe imala je diljem Balkana, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, Italiji i Mađarskoj. Učestvovala je u nizu značajnih internacionalnih izložbi među kojima je i “FutuRoma”, Romski paviljon pri 58. Venecijanskom bijenalu 2019. godine.

Dobitnica je niza međunarodnih priznanja u oblasti umjetnosti poput Young European Artist Trieste Contemporanea Award (2017), te započinje pohađanje prestižne Rijksakademie u Amsterdamu (2021).

Po zatvaranju izložbe u Sarajevu, slijedi njena velika samostalna izložba u Muzeju Fridericianum u Kasselu, zatim i projekti u Njemačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, San Marinu, Rumuniji, SAD-u u periodu 2021/2022.

Izložba se realizira u partnerstvu Umjetničke galerije BiH s Udruženjem AKCIJA, te nizom organizacija i saradnika.

Samostalna izložba Selme Selman provodi se u okviru projekta “Promocija raznolikosti i inkluzije kroz promociju umjetničkog i aktivističkog opusa članica i članova Romske zajednice”, koji podržavaju Evropska unija i Vijeće Evrope kroz svoj zajednički program  “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”. Posebni programi realizirani su uz podršku Univerziteta u Sarajevu.

Udruženje „AKCIJA“ korisnik je zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ – saopćeno je iz Umjetničke galerije BiH.

(Portal Udar)