Panel diskusijom u Nišu, započela kampanja “Upoznaj, ne sudi!”

Istraživanje “Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji” pokazalo je  da dve trećine građana , odnosno 69 odsto, prepoznaje da u Srbiji u značajnoj meri postoji diskriminacija. Njih 50 odsto kao najizloženije diskriminaciji vidi Rome

839
Foto: Vojislav Gelevski/GIZ

Srbija ima neophodne zakonske osnove i mehanizame za borbu protiv diskriminacije Roma, ali se oni ne primenjuju u dovoljnoj meri. Osnovni uslov za pomak na unapređivanju položaja Roma je suzbijajanje stereotipa i predrasuda, koje još uvek postoje na svim nivoima društva i ograničavaju pristup obrazovanju, sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, je  panel diskusije “Upoznaj, ne sudi!” održanoj u Nišu.

Ovim panelom počela je kampanja ima zadatak da podigne svest o problemu diskriminacije Roma i da podstakne na adekvatno reagovanje i preveciju.

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2016‒2025 osmišljena je tako da se rešavanje problema Roma prebaci sa nacionalnog na lokalni nivo.

Petar Antic, Nina Mitic (Foto: Vojislav Gelevski/GIZ)

Na nacionalnom nivou se bavimo usvajanjem propisa, a pri tome moramo stalno da gledamo ka gradovima i opštinama i ljudima, koji u svakodnevici osećaju efekte tih politika i mera – rekla je na početku diskusije Nina Mitić, pomoćnica Ministra za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, koje je nosilac kampanje..

Istraživanje “Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji” pokazalo je  da dve trećine građana , odnosno 69 odsto, prepoznaje da u Srbiji u značajnoj meri postoji diskriminacija. Njih 50 odsto kao najizloženije diskriminaciji vidi Rome.

-Ali, izveštaj pokazuje i da upravo ispitanici koji živе u južnoj i istočnoj Srbiji, gde su zabaleženi ekstremni slučajevi diskriminacije i gde živi veliki broj Roma, u najmanjеm procеntu , odnosno 13 odsto, vidе Romе kao ugrožеnu grupu – navela je Ivana Filipov, svetnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ona je  naglasila da je povereniku u toku 2018.godine upućeno samo 28 pritužbi na diskriminaciju po svojstvu romske nacionalnosti. Ovo istraživanje je, u okviru Nemačke razvojne saradnje, podržala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Na početku panela prikazan je film koji je spojio  delove izveštaja elektronskih medija o slučajevima nasilja i diskriminacije koji su se dogodili u poslednjih pet godina u Nišu i okolini. Poseban akcenat stavljen je na  Osnovnu školu “Vuk Karadžić”, koju 90% pohađaju učenici romske nacionalnosti.

Foto: Vojislav Gelevski/GIZ

Nije dovoljno da konstatujemo da takva situacija postoji i da nije prihvatljiva, već je neophodno da podstaknemo multusektorsku saradnju i povežemo aktere koji mogu da preduzmu adekvatne mere prеvеncije. U suprotnom, ostajemo na javnom deklasiranju da nešto nije prihvatljivo, a od toga niko nema koristi. Posebno ne deca te škole koja će jednog dana, u zavisnosti od onoga što mi preduzmemo sada, raditi i plaćati porez u Srbiji ili biti tražioci socijalne pomoći u neuslovnim naseljima – rekao je Petar Antić, menadžer projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji sprovodi GIZ.

Osim tribina, kampanja podrazumeva i akcije namenjene mladima, jer su oni otvoreniji za usvajanje novih stavova.

Mladi su ti koji će oblikovati odnose u društvu u budućnosti. Zato je kampanja okrenuta socijalnim mrežama, uključuje poznate jutjubere i osobe iz javnog života Srbije. Takođe, u deset srednjih škola u deset gradova u Srbiji mladi iz školskih parlamenata dobiće priručnike i materijale koji su im potrebni da organizuju radionice i druge aktivnosti na temu diskriminacije – objasnila je Radmila Nešić, predsednica Udruženja građana ,,Tеrnipе”.

Foto: Vojislav Gelevski/GIZ

U diskusiji su učestvovali i predstavnici odeljenja za inspekcijske poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i udruženja građana „Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A-11“ i „Roma World“.

Panel diskusije i kampanju “Upoznaj, ne sudi!” realizuje  udruženje ,,Tеrnipе” uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.  Diskusije će biti organizovane i u u Beogradu, Leskovcu i Novom Sadu.

(portal-udar.net)