Paunović: Od 2003. na fakultete upisana 1.623 Roma, u srednje škole 8.324

820
Suzana Paunović

Suzana Paunović, Direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Srbiji, izjavila je danas da je 1.623 studenta i 8.324 srednjoškolca pripadnika romske nacionalne manjine upisano na fakultete i visoke škole primjenom mjera afirmativne akcije od 2003. godine.

Prilikom dodjele stipendija učenicima  studentima romske nacionalnosti u Valjevu, Paunović je rekla i da je ove školske godine u srednje škole upisano 2.220 romskih učenika, a u visokoobrazovne ustanove 115 studenata.

Navela je da je u školskoj 2018/19 godini ukupno angažovan 261 pedagoški asistent u osnovnim školama i u predškolskim ustanovama, te da oni doprinose uključivanju i postizanju boljih rezultata romskih učenika u obrazovanju.

Također je podsjetila na to da je prije četiri godine romski jezik sa elementima nacionalne kulture uveden kao izborni predmet u obrazovanju, kao i da su prošle školske godine obezbjeđena dodatna četiri udžbenika na romskom jeziku za 2.860 učenika u 79 osnovnih škola.

“Obrazovanje Roma i Romkinja je jedno od ključnih koraka u poboljašnju položaja romske manjine u Srbiji, jer se uključivanjem u obrazovni sistem povećavaju njihove šanse za zapošljavanje i kvalitetniji život,” rekla je Paunović.

(portal-udar.net)