Počela kampanja UN Women BiH „Hvala vam, heroine“

Tokom pandemije COVID-19 žene su bile, i još uvijek su, na prvoj liniji odgovora na krizu. Brojne žene su pokazale da su njihove uloge u društvu opterećenom krizom nezamjenjive. Oko 70% zdravstvenih radnika/ca su žene, što ih čini izloženijima riziku od infekcije

745
Foto: UN Women BiH

UN Women u BiH tokom mjeseca jula provodi kampanju “Hvala vam, heroine”, čiji je cilj podizanje svjesnosti o snažnoj ulozi žena u odgovoru na pandemiju COVID-19. Kroz ovu kampanju, UN Women BiH želi iskazati zahvalnost ženama koje su pružale, i nastavljaju da pružaju podršku tokom krize, ali i ukazati na rodne aspekte pandemije COVID-19.

Tokom pandemije COVID-19 žene su bile, i još uvijek su, na prvoj liniji odgovora na krizu.
Brojne žene su pokazale da su njihove uloge u društvu opterećenom krizom nezamjenjive.
Oko 70% zdravstvenih radnika/ca su žene, što ih čini izloženijima riziku od infekcije.

Foto: UN Women BiH.

Žene kroz svoj rad također aktivno doprinose jačanju ekonomije, zagovaraju prava žena i
marginaliziranih društvenih grupa i rade na unapređenju uslova života svih građana/ki.

One se i dalje najčešće brinu o djeci i starijim i/ili bolesnim članovima/icama domaćinstva, ali i o samom domaćinstvu, obavljajući do tri puta više neplaćenog kućnog rada nego muškarci.

“Žene imaju ključnu ulogu u ovoj krizi, kao osobe koje obavljaju značajne poslove, i brinu se o porodicama. To mora biti prepoznato. Pandemija je dovela do izražaja nejednakosti. Žene se u svojim domovima mogu suočavati sa često nasilnim partnerima. Također, izglednije je da su žene u opasnosti od gubitka poslova ili su već izgubile poslove”, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

“Uprkos tome, žene nastavljaju pružati podršku. One su na prvim linijama odgovora na krizu, i posvećuju svoje vrijeme, svoje vještine i svoje resurse olakšavanju tereta s kojim se svi/e suočavamo. UN Women podržava, prepoznaje i slavi njihovu predanost.”

Kampanja “Hvala vam, heroine” će kroz priče o bh. ženama koje su svakodnevno angažirane u odgovoru na COVID-19 krizu podsjetiti na ključni doprinos žena i na važnost jednakezastupljenosti žena u donošenju odluka. Vrijeme je da se zahvalimo zdravstvenim radnicama, radnicama u uslužnoj djelatnosti, poduzetnicama, novinarkama, volonterkama,
profesoricama, aktivistkinjama, i svim ženama koje nastavljaju pružati snažnu podršku tokom pandemije, i koje zahvaljujući svom angažmanu jačaju odgovor na krizu.

Foto: UN Women BiH

Kampanja se realizira na društvenim mrežama UN Women u BiH – Facebooku, Twitteru i
Instagramu, gdje je moguće pročitati priče o sjajnim ženama. Kampanji se bh. građani/ke
mogu priključiti tako što će iskazati zahvalnost heroinama iz njihovog života koristeći hashtag #HvalaVamHeroine.

Podržimo zajedno žene koje doprinose snažnom odgovoru na COVID-19!

(UN Women BiH)