U Tuzli počela podjela besplatnih markica za zdravstveno osiguranje

1009

Prethodnih godina djeca iz romskih porodica u Tuzli su imala besplatno zdravstveno osiguranje, koje se regulisalo dodjelom markica iz budžeta Grada. Novina je da će od  ove godine i punoljetni Romi i Romkinje koji su na birou i osobe koje boluju od hroničnih oboljenja dobijati markice, kojim će regulisati zdravstveno osiguranje.

Uvođenjem nove metodologije za podjelu premije zdravstvenih markica, biće veoma značajno za romsku populaciju, jer će biti oslobođeni kupovine svi koji se nalaze na birou, pa će tako moći redovno odlaziti kod ljekara.

Za “markice” premije osiguranja za 2018. godinu, aplicirat će se uz zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja, prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2018. godine.

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 30.11.2017. godine donijela Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskom kantonu.
Ovom Odlukom od 01.01.2018. godine od plaćanja participacije oslobođene su
djeca do navršene 15. godina života, do kraja kalendarske godine, s tim da period važenja može biti i kraći ukoliko dijete u toj godini navršava 15. godina života, a ne nalazi se na redovnom školovanju;
Učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života i to za period važenja izdate potvrde o školovanju, odnosno studiranju;
Za osigurana lica koja su prijavljena kod Službe za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica – na tri mjeseca.

Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest, odnosno:
malignih oboljenja, bubrežnih bolesnika na dijalizi, oboljenja od tuberkoloze, HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti, epilepsije, sistemskih autoimunih bolesti, hemofilije, inzulin ovisnog dijabetesa, paraplegije i kvadriplegije, mišićne distrofije, multiple skleroze, cerebralne paralize, duševnih bolesti.


(portal-udar.net)