Počeo projekat u kojem će mladi učiti kako prepoznati i pratiti online prijetnje

Aktivnosti projekta bit će usmjerene na identifikaciju trendova govora mržnje i radikalizacije koji vode ka nasilnom ekstremizmu, a također i na edukaciju mladih da nauče prepoznati forme u kojima se pojavljuje ovakva komunikacija u društvenim medijima

1021
Foto: Udar

Projekat  “Jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini da prepozna i prati online prijetnje na društvenim medijima” – #PratiOnlinePrepoznajOdmah, kojeg implementiraju nevladina organizacija “Ja BiH EU” i Centar za sigurnosne studije BiH za Hedayah, a finansira Evropska unija, zvanično počinje danas skupom mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, njihovih mentora, koordinatora i monitora društvenih medija.

Aktivnosti projekta bit će usmjerene na identifikaciju trendova govora mržnje i radikalizacije koji vode ka nasilnom ekstremizmu, a također i na edukaciju mladih da nauče prepoznati forme u kojima se pojavljuje ovakva komunikacija u društvenim medijima.

Azra Selimović, voditeljica projekta navodi kako će finalni rezultati projekta  biti razvijena web platforma za razmjenu informacija sa jedne strane između učesnika u projektu i sa druge strane za komunikaciju prema javnosti.

“Zatim jačanje civilnog društva u BiH kroz edukaciju 10 mentora, 80 mladih i 5 organizacija koji će u budućnosti biti vrijedni resursi u svojim lokalnim zajednicama kao i u BiH u smislu prenošenja znanja i djelovanja u prepoznavanju i prevenciji ovakvih narativa i trendova na društvenim medijima”, kaže Selimović.

Slobodan Blagovčanin, projekt menadžer i PR u Omladinskom resursnom centru Tuzla je na ovom projektu angažovan kao mentar, zadatak mu je da u radu sa mladima da prenesu dosadašnja iskustva kao i iskustva koja će akumulirati tokom projekta.

Slobodan Blagovčanin (Foto: Udar)

“Velika snaga projekta je to što smo omogućili multisektoralan pristup, odnosno pristup nekoliko aktera. Naročito je značajna uloga akademske zajednice, a važno je napomenuti da iza projekta stoji jedna velika PR agencija koja će svojim iskustvom unaprijediti projekat. Učešće mladih veoma je važno. Ni generacija nas mladih ni naših roditelja nije medijski i informatički pismena, najviše jer se taj izazov ne tretira kroz formalno obrazovanje. Sa mladima želimo da napravimo youth friendly pristup, jer mladi najviše vole pristup neformalne komunikacije.  U takvom ambijentu mladi kreativnije rade, lakše se oslobađaju stega koje su ponijeli iz formalnog obrazovanja i samim tim postaju mnogo korisniji kada je riječ o radu u društvenoj zajednici”, zaključio je Blagovčanin.

Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Armin Kržalić bit će jedan od mentora projekta, a novinarima je kazao da je važno razviti platformu koja bi pomogla sigurnosnim institucijama da brzo reagiraju i prepoznaju govor mržnje ili informacije koje upućuju na ekstremizam i radikalizam na e-platformi kako bi se one uklonile.

Prof. Armin Kržalić (Foto: Udar)

“To može pomoći i u razmjeni informacija različitih institucija o obavještajnim podacima koje mogu koristiti u preventivne akcije suzbijanja takvih aktivnosti. Fokus na predaavanjima bit će i na nepažljivom izvještavanju medija o ovim problemima jer je takvo izvještavanje doprinijelo terorističkim napadima na zapadu i to od ekstremno desnih grup”, objasnio je Kržalić.

Glasnogovornik Ministarstva sigurnosti BiH Admir Malagić kaže da je ta institucija prepoznala problem govora mržnje prije nekoliko godina kao jedan od ključnih u borbi protiv terorizma, a zbog toga je to i dio Strategije prevencije i borbe protiv terorizma.

Pojasnio je da Ministarstvo s nevladinim sektorom i radom s mladima daje podršku u stvaranju kontranarativa te da se na taj način bori protiv govora mržnja koji vodi ka nasilnom ekstremizmu i drugim teškim krivičnim djelima poput terorizma.

Foto: Udar

Mi smo sigurnosni sektor i više smo fokusirani na sigurnosni aspekt. Međutim, kroz probleme sa kojima se suočavamo uvidjeli smo da prevenciji treba pružiti veću pažnju. Svi zajedno trebamo da radimo kako bi sinergijom sigurnosnog sektora i civilnog društva utjecali na prevenciju da dođe do radikalizacije kojom su izloženi prije svega mladi, a onda i da se preventivno djeluje na neke negativne posljedice poput terorističkog akta. Teroristički akt se u javnosti širi veoma brzo, zemlja se stavlja u svijetu stavlja kao meta terorističkih napada. Nesigurnost u bezbjednost povlači i niz posljedica, sliku o zemlji, pad interesovanja investitora, slabljenje države i u ekonomskom i društvenom okviru, zaključio je Malagić.

(portal-udar.net)