Početak kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Imam pravo da imam prava“

1528

U svijetu se žene i dalje nalaze u diskriminirajućem položaju kada je u pitanju zapošljavanje, nedovoljno učestvuju u političkom odlučivanju i upravljanju u institucijama vlasti, a podaci relevantnih institucija pokazuju da je svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja.

Bosni i Hercegovini je veliki dio ove statistike, a kada govorimo o marginaliziranim grupama žena, Romkinje su u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na druge. Romkinje su izložene višestrukoj diskriminaciji, po osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, na osnovu spola i na osnovu svog socijalnog porijekla ili statusa.

Ženska romska mreža „Uspjeh“ je iz tog razloga pokrenula kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Imam pravo da imam prava“ koju realizira već sedmu godinu za redom.

Kampanja je nastala s ciljem da se kroz niz aktivnosti koje će se implementirati u ovih mjesec dana  ukaže na položaj žena s posebnim akcentom na Romkinje u BiH i važnost njihovog uključenja u javni i politički život naše zemlje.

U periodu od 8. marta, Međunarodnog dana žena do 8. aprila, Svjetskog dana Roma 2018. godine, članice Mreže organiziraju niz aktivnosti koje obuhvataju održavanje uličnih akcija, sastanaka sa predstavnicima/cama institucija na lokalnom nivou te događaje u zajednicama.

Danas je na gradskim trgovima u Tuzli, Visokom, Kaknju, Prnjavoru i Bijeljini je zvanično počela kampanja sa uličnim akcijama, na kojima su volonteri i volonterke dijelili promotivne materijale i razgovarali sa prolaznicima o položaju Romkinja u BiH.

Poruke koje se žele poslati ovogodišnjom kampanjom su da Romkinje imaju pravo na život bez nasilja, pravo na političku participaciju; pravo na život bez diskriminacije; pravo na život bez siromaštva.

Kalendar aktivnosti koje će članice ženske romeske mreže „Uspjeh“ Implementirati tokom kampanje možete pronaći na linku ispod.

KALENDAR ZRM 2018 (2)

(portal-udar.net)