Podneta krivična prijava zbog sumnje da je tabloidima neovlašćeno otkriven iskaz Ninoslava Jovanovića

763

Beogradski centar za ljudska prava saopštio je da je 11. januara 2020. Godine, Republičkom javnom tužilaštvu podneo krivičnu prijavu protiv N. N. lica iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu i/ili policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava je podneta zbog postojanja osnova sumnje da su novinarima dnevnih listova Srpski telegraf, Informer, Alo i internet-portala republika.rs neovlašćeno otkrili sadržinu iskaza osumnjičenog Ninoslava Jovanovića iz Malče.

U saopštenju ističu da se u iskazu koji su ovi mediji preneli navode detalji podaci o načinu izvršenja krivičnih dela nad maloletnom žrtvom, i da se  tako ostvaruju obeležja krivičnih dela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

“Imajući u vidu sadržaj objavljenih informacija u pomenutim dnevnim listovima i internet-portalima, postoji sumnja da je celokupan sadržaj ili deo iskaza Ninoslava Jovanovića datog tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Nišu učinjen dostupnim novinarima, od strane lica iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu i/ili policijskih službenika koja su prisustvovala saslušanju, na šta ukazuje i okolnost da je u nekim od tekstova pomenutih dnevnih listova naznačeno da su sačinjavani po informacijama koje potiču od izvora iz istrage”, navodi se u saopštenju.

Iz Beogradskog centra ukazuju na to da informacije o tome na koji način i koliko puta je maloletna žrtva teških krivičnih dela bila viktimizirana ne predstavljaju informacije od javnog značaja, odnosno informacije za koje javnost ima opravdan interes da ih zna. Ističu da je njihovo otkrivanje nanelo  nenadoknadivu i tešku štetu dostojanstvu, privatnosti, ugledu i drugim pravima žrtve garantovanim Ustavom Republike Srbije, Konvencijom o pravima deteta i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Krivična prijava je podneta Republičkom javnom tužilaštvu kako bi se obezbedilo nezavisno istraživanje navoda o učinjenim krivičnim delima, uz predlog Republičkom javnom tužilaštvu da sve radnje u postupku po ovoj krivičnoj prijavi preduzme samostalno, ne poveravajući njihovo vršenje Višem javnom tužilaštvu u Nišu i Policijskoj upravi u Nišu.

(portal-udar.net)