Podrška Općine Centar za romsku djecu koja se redovno školuju

U školskoj 2019/2020. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar, nastavu redovno pohađaju 84 romska učenika, a skoro polovina ove djece je u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ na Gorici

887
Foto: centar.ba

Općina Centar Sarajevo je i ove godine u svom budžetu obezbijedila finansijska sredstva za nabavku školskog pribora i knjiga za romsku djecu – učenike osnovnih škola na njenom području, kako bi ih i na taj način stimulirala da redovno pohađaju školu i što uspješnije savladavaju nastavno gradivo.

U školskoj 2019/2020. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar, nastavu redovno pohađaju 84 romska učenika, a skoro polovina ove djece je u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ na Gorici.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će u ponedjeljak, 21. oktobra 2019. godine zajedno sa saradnicima u 15 sati posjetiti Osnovnu školu „Hasan Kikić“ (Gorica 27) gdje će donacije od po 100 maraka dobiti 38 učenika ove škole, dvanaest učenika škole „Alija Nametak“, deset iz škole „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, devet iz škole „Silvije Strahimir Kranjčević“, njih šest iz škole „“Isak Samokovlija“, tri iz škole „Musa Ćazim Ćatić“, po dva učenika iz škole „Hasan Kaimija“ i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju te po jedan učenik iz škole „Safvet-beg Bašagić“ i Katoličkog školskog centra.

(portal-udar.net)