Podržana inicijativa za donošenje zakona o vijećima nacionalnih manjina u BiH

1025
Nedžad Jusić, Foto: Udar arhiva

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na sjednici podržalo je inicijativu za donošenje zakona o vijećima nacionalnih manjina u BiH, čiji je predlagač Nedžad Jusić.

K znanju je primljen odgovor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije koji se odnosi na preispitivanje javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinasiranje projekata institucija kulture u BiH” od 30. jula 2018.

K znanju je primljena i Informacija sa uvodnog sastanka projekta Vijeća Evrope i Evropske unije “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”, održanog 15.10.2019. godine.

Usvojen je Izvještaj sa 3. zajedničkog sastanka svih vijeća nacionalnih manjina u BiH, te naglašeno da se saradnja između vijeca nacionalnih manjina na svim nivoima u BiH treba nastaviti.

Vijeće nacionalnih manjina BiH dodijelilo je zahvalnicu šefu Ureda Vijeća Evrope u BiH Drahoslavu Stefaneku, za izuzetnu podršku promociji rada Vijeća nacionalnih manjina BiH i unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz PSBiH.

(FENA)