POL POLANSKI: Romi imaju dovoljno muka u sadašnjosti i nemaju snage da se bore za prošlost

1071
Pol Polanski (Fotografija ustupljena portalu Udar)

Američki novinar i publicista, Pol Polanski (Paul Polansky), godinama izučava život Roma i njihovu kulturu. Jedan period je živeo na Kosovu. Kaže da je tamo položaj romske nacionalne manjine izuzetno loš, naročito nakon što su brojni Srbi napustili Kosovo. Za Portal Udar govorio je o trenutnom položaju, kao i situaciji nakon 1999. godine.

Da li postoje podaci o tome koliko je Roma ubijeno, nestalo, pobeglo I koliko Roma danas živi na Kosovu? Da li je poslednjih godina zaista nešto učinjeno da se vrate svojim kućama na Kosovu?

-Živeo sam na Kosovu od jula do novembra 1999. godine i sproveo sam istraživanje svih romskih zajednica na Kosovu, uključujući Rome, Aškalije i Egipćane. Ustanovio sam da je na Kosovu do NATO bombardovanja bilo 298 romskih zajednica ili mahala sa otprilike 17,5 hiljada kuća i oko 120 hiljada stanovnika. Kada sam završavao svoje istraživanje, na Kosovu ih je bilo još samo 30 hiljada (10 hiljada Roma i 20 hiljada Egipćana-Aškalija). Oko 14,5 hiljada kuća bilo je uništeno povratkom Albanaca kad su stigle trupe NATO-a. Tek mali broj od 14,5 hiljada uništenih kuća je obnovljen. Nakon dolaska međunarodnih snaga, većina je izbegla, uglavnom u Nemačku i Italiju, a neki u Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Malo ih je ostalo, i oni koji su ostali, konstantno su zlostavljani od albanske većine.

Kakvu saradnju imate sa romskim NVO?

-Nemam dobru saradnju sa nevladinim organizacijama, smatram da mnogo više rade za sebe nego za romski narod i zato pokušavam da ih izbegnem.

Šta ste naučili iz kontakata sa Romima. Šta mislite o njihovoj kulturi i navikama?

-Mogao bih da napišem čitave romane o njima. Romi su u zapadnim zemljama sve integrisaniji u društvo. Ali, time su mnogi izgubili svoj jezik i običaje, iako za većinu njih život na zapadu nije mnogo bolji nego na istoku Evrope. Kosovski Romi sačuvali su svoju tradiciju u većoj meri nego većina. Danas postoji desetak različitih romskih plemena na Kosovu i svako potiče iz različite kaste drevne Indije.

Kakva je budućnost odnosa između Albanaca i Srba sa Romima na Kosovu? Kakva je budućnost romske kulture mira i tolerancije u okruženju nasilja?

-Ne vidim budućnost za Rome na Kosovu. Većina Albanaca prema njima tamo ima istorijsku netrpeljivost. Romima na Kosovu je potreban posao. Postoje oni koji su decenijama živeli i govore i albanski jezik, oni jedino mogu nečemu da se nadaju. Nijednom Romu nije dopušteno da se vrati na posao koji je imao pre rata.

Javnost u Srbiji nedavno je uzburkao film o Jasenovcu. Čini se da opet nije dovoljno naglašena žrtva romskog naroda. To se dešava svake godine kada se obeležava godišnjica rata na Kosovu. Koliko smo upoznati sa patnjom Roma na Kosovu?

-Njihova glavna patnja je loš život i uslovi nedostojni čoveka. Nemaju adekvatne kuće, medicinsku negu i potpuno su nevidljnivi za javnost. Romi imaju dovoljno muka u sadašnjosti i nemaju snage da se bore za prošlost

(Portal Udar)