Pomoć koju Romima pružaju donatori i romske organizacije nije dovoljna, država se hitno mora uključiti

Većina Roma je prije uvođenja vanrednog stanja, obavljala privremen poslove (rad na pijacama, skupljanje sekundarnih sirovina, i sll)., dok svega  jedan procenat Roma ima redovne poslove

1766
Foto: Euro Rom

Fond otvoreno društva Bosne i Hercegovine među prvima je prepoznao potrebu da se pomogne romskoj zajednici u BiH, koja se našla u velikim problemima već na početku proglašenja vanrednih mjera zbog pandemije virusa COVID-19.

Fond je odvojilo je finanskijska sredstva od 120.000 KM za pomoć 1.200 romskih  porodica.

Donacija je realizovana u saradnji sa trgovčkim lancem Bingo, od kojih je nabavljeno 1200 vaučera u vrijednosti od po 100 KM. U saradnji sa Udruženjem Roma „Euro Rom“, a prema utvrđenim kriterijima, vaučeri su raspodjeljeni širom BiH, i to na način da je u Republici Srpskoj podjeljeno 250 vaučera, SBK100 vaučera, u KS 50 vaučera, Ze-Do kanton 300, USK 50 i TK 450.

Pomoć su dobile porodice  koje su  ispunjavale  uslov  da  u porodici živi staro i iznemoglo lice, invalid, ili da u porodici živi teško oboljelo lice. Takođe, u obzir su se uzimale i višečlane porodice.

Zabrinjavajuće je da državne institucije još uvijek nisu prepoznale probleme i potrebe romske  populacije u cijeloj Bosni i Herecegovini, iako postoje sredstva u budžetima i za ove namjene.

Iskreno se zahvaljujem Fondu otvoreno društvo BiH na vrijednoj  donaciji koju su dodijelili Romim u BiH. Nažalost, svjesni smo činjenci da je postoji potreba i za druge romske porodice koje su u stanju socijalne potrebe, ali nalažalost, nismo mogli obuhvatiti sve Rome. Mi smo se vodili prema kriterijima, a nadamo se da će se u narednom periodu oni koji budu dodjeljivali određenu humanitarnu pomoć obuhvatiti i ostale koje su u stanju potrebe – izjavio je Nedžad Jusić kordinator aktivnosti.

Neusvajanje državnog  budžeta otežava pomoć romskoj populaciji u  Bosni i Hercegovini, tako da sredstva ne mogu iskoristiti.

Boris Pupić, član Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, kaže da su nažalost,  već nekoliko puta dolazili u situaciju  da kada je potrebno da se hitno izdvoje sredstva za pomoć romskoj populaciji, da se oslanjaju na nevladine organizacije i fondacije, dok podrška domaćih vlasti izostaje.

I danas je tako, te zbog neusvajanja državnog budžeta mi ne možemo računati na gotovo 2 miliona KM koji su namjenjeni provođenju akcionih planova za Rome, a koje bi mogli usmjeriti na podršku romskoj populaciji u teškim trenutcima. Nažalost dok se budžet ne usvoji ova sredstva  se ne mogu koristiti i ovo bi bila i preporuka nadležnim donosiocima odluka da se što prije krene u proceduru usvajanja budžeta i aktiviranja navedenih sredstava – izjavio je Pupić.

Većina Roma je prije uvođenja vanrednog stanja, obavljala privremen poslove (rad na pijacama, skupljanje sekundarnih sirovina, i sll)., dok svega  jedan procenat Roma ima redovne poslove.

-Prije ove situacije radila sam na pijaci i živjela od danas do sutra. Sada ne smijemo izlaziti i raditi. Potrebna nam je svaka pomoć i zahvaljujemo se svima kojima nam pomažu u teškim trenutcima –izjavila je Enesa Suljić.

Romski predstavnici i ovom prilikom apeluju na državane institucije da se uključe u rješavanju problema u kojima se našla romska populacije u cijeloj Bosni i Hercegovini.

(portal-udar.net)