Pomoću “Profila kompetencije”, Kakanjci lakše dolaze do posla

Udruženje poslodavaca općine Kakanj poručuje da je Profil kompetencija otvoren projekat za sve stanovnike Kaknja i Bosne i Hercegovine bez obzira na pripadnost i naciju

2025
Edin Bjelopoljak (Foto: portal-udar.net)

Nezaposlena lica u općine Kakanj, sada lakše i brže mogu doći do posla, predstavljajući svoje vještine i sposobnosti privrednicima pomoću online platforme Profil kompetencija.

Profil kompetencija nastao je u okviru projekta “Volonteri za posao” od strane Udruženju poslodavaca općine Kakanj i to analizirajući potrebe privrednih društava i potrebe tržišta rada u općini Kakanj, sa fokusom na lica koja se nalaze na evidenciji biroa rada Kakanj, odnosno lica koja aktivno traže posao.

„Dakle, da bismo imali “win-win” kombinaciju projektne ideje i istinskih potreba na terenu, neophodno je da uskladimo potrebu i privrednika i lica koja aktivno traže posao“, rekao je Edin Bjelopoljak, sekretar Udruženja poslodavaca općine Kakanj.

Profil kompetencija je online platforma koja omogućava nezaposlenim licima i licima koji aktivno traže posao, da putem online forme ispune formular čiji je fokus usmjeren na kompetencije nezaposlenih lica, tj. sve ono što lice umije raditi, želi raditi i doprinjeti procesu svog angažmana u preduzeću.

Profil kompetencija je alat koji kroz set pitanja daje dovoljno prostora da lice iznese informacije o formalnom i neformalnom obrazovanju, da izrazi svoje organizacione i komunikacione sposobnosti koje se ne vide u klasičnom printanom CV-ju ili biografiji. Svrha Profila je na pravi način povezati ponudu i potražnju na tržištu rada i kompetencija.

„Ako ste završili trgovačku školu, ne morate biti trgovac, nego svestrana osoba koja je pored srednje trgovačke škole ovladala poznavanjem rada na računaru, mobilnim aplikacijama, korespondencijom putem e-mail-a, brzim unosom teksta putem tastature. Uz aktivno korištenje ovih informatičkih alata koje danas većina lica usvaja, a i da ne zna za to. U klasičnom smislu imate trgovca, a u „Profilu kometencija“ imate trgovca koji vlada informatičkim alatima, odlično poznaje osnove ekonomije, pružanja usluga i plasmana roba, aktivno koristi vozilo, poznaje osnove engleskog jezika i uspješno stupa u kontakt sa potencijalnim klijentima“, istakao je Bjelopoljak.

Do sada se ovaj instrument pokazao kao efikasno sredstvo i osnova u potrazi za poslom.
Udruženje poslodavaca općine Kakanj je u saradnji sa Općinom Kakanj u program stručnog osposobljavanja uključila 48 lica koja u 2016., 2017. i 2018. godini usvajaju nove kompetencije za tržište rada.

„Sva lica su ispunila „Profil kompetencija“ u prvom i dvanaestom mjesecu stručnog osposobljavanja – razlika usvojenih kompetencija je zapanjujuća“, dodao je Bjelopoljak .

Pored navedenih 48 osoba, projekat Profil kompetencija je otvoren za sve građanke i građane koji aktivno traže posao.

„U bazi kompetencija trenutno bilježimo 90 lica koja su svoje profile kompetencija ponudili na tržište rada Udruženja poslodavaca općine Kakanj kojeg čini 58 preduzeća u općini Kakanj. Broj stalno raste, tako da početkom 2018. godine bilježimo porast profila vozača motornih vozila, ekonomskih tehničara, inženjera mašinstva, prodavača, inženjera saobraćaja. Svi aplicirani se šalju na adresu 58 privrednih društava“, rekao je Bjelopoljak.

U sklopu ovog projekta opremljen je i kabinet kompetencija, koji je opremljen laptopima, internet mrežom, te prezentacionim uređajima i ostalim tehničkim pomagalima.

Udruženje poslodavaca općine Kakanj poručuje da je Profil kompetencija otvoren projekat za sve stanovnike Kaknja i Bosne i Hercegovine bez obzira na pripadnost i naciju. „Profil kompetencija“ omogućava aplikantu da izrazi sve karakterstike za koje smatra da će mu na tržištu rada dati veće šanse za zaposlenje, a to su svakako invalidi ili nacionalne manjine, za čije programe zaposlenja i olakšice naši privrednici dobijaju zvanične informacije od relevatnih institucija. U okviru našeg privrednog Udruženja, ponosni smo na činjenicu da među 3.300 zaposlenika naših članica imamo lica sa invaliditetom i pripadnike nacionalnih manjina.

Svi oni koji žele doći do zaposlenja i svoja znanja i sposobnosti predstaviti potencijalnim poslodavcima mogu to uraditi putem „Profila kompetencija“, datim na ovom linku //www.volonterizaposao.ba/profil-kompetencija/

(portal-udar.net)