POPIS STANOVNIŠTVA U UK: Prvi put u historiji Romi na listi etničkih manjina

Za Rome koji imaju veću vjerovatnoću da će imati loše zdravlje, obrazovanje i stanovanje, kao i lošije mogućnosti zapošljavanja, sudjelovanje je presudno, kažu aktivisti

1132

Po prvi put, na popisu stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva 2021. godine, što je događaj koji se odvija svakih 10 godina, Romi su uvršteni na listu etničkih manjina.

Aktivista i borac za prava Roma u Grupi za podršku Romima, Marius Daniel Banceanu, kazao je za Al Jazeeru da je ovaj novi momenat prilika za oko 200 hiljada ljudi da „ustanu i budu prebrojani“.

„Kad vlasti znaju da nas je toliko mnogo, bit će im dužnost ponuditi usluge koje su nam potrebne“, rekao je Banceanu, koji je prije pet godina napustio Rumuniju i nastanio se u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dodao je da su Romi prisutni stotinama godina i da se pokušavaju prilagoditi društvima, ali da je sada vrijeme da društvo razumije Rome.

Marius Daniel Banceanu

U Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i u Europi, Romi su među najmarginalizovanijim manjinskim etničkim zajednicama.

Rok za stanovnike Ujedinjenog Kraljevstva da popune anketu je nedjelja.

Banceanu je odigrao ključnu ulogu u ovogodišnjem događaju pomažući Uredu za nacionalnu statistiku, koji vrši prebrojavanje, da napiše anketni tekst na romskim jezicima.

Također je snimio video u kojem je objasnio način na koji se popunjava anketa i ohrabrio članove zajednice koji su oklijevali da sudjeluju zbog diskriminacije u prošlosti, da ispune svoje obrasce.

Popis je zapravo prebrojavanje koje se koristi za dobijanje informacija o tome koje usluge ko treba i gdje, a rezultati pokrivaju sve, od pružanja zdravstvene zaštite i finansiranja obrazovanja, do toga gdje se grade nove kuće i koje se ceste popravljaju.

Za Rome koji imaju veću vjerovatnoću da će imati loše zdravlje, obrazovanje i stanovanje, kao i lošije mogućnosti zapošljavanja, sudjelovanje je presudno, kažu aktivisti.

„Ne možemo se zalagati za usluge ako ne možemo dokazati da ljudi postoje“, rekla je Patricia Stapleton iz Pokreta Putnika, dobrotvorne organizacije koja promoviše inkluziju Roma i Putnika.

Naglasila je kako je veoma važno da se ljudi odazovu, te da popis daje priliku Romima da krenu naprijed i dobiju sve što im treba, a da je također i prilika da ljudi preuzmu vlasništvo nad svojim identitetom i da se ponose svojim etničkim nasljeđem.

Stapleton je rekla da bi nakon prebrojavanja, vlada trebala riješiti probleme s kojima se suočavaju zajednice Roma i Putnika, međuresornim pristupom potpomognutim odgovarajućim finansiranjem i nadzorom.

(Portal Udar)