Porodično savjetovalište u Kaknju pomagat će i mladim Romkinjama

Inicijativu za osnivanje ovakvog savjetovališta pokrenula je jedna od članica Savjeta žena, advokatica Ševala Demir, koja se u svom poslu svakodnevno susreće sa porodičnim pravom

1623
Savjet žena (Foto: Općina Kakanj)

Savjeta žena općinskog načelnika Općine Kakanj održao je sjednicu povodom uspostavljanja porodičnog savjetovališta za bračne partnere. Sjednici su u svojstvu gostiju prisustvovali načelnik Aldin Šljivo, te predstavnici JU “Centar za socijalni rad” – direktor Fakir Ajdinović i psihologinja Nadina Kovač.

Razgovaralo se o potrebi institucionalnog pristupa problemu velikog procenta razvoda brakova, naročito među mlađim partnerima. Istaknuta je neophodnost educiranja budućih partnera o ulozi i važnosti instituta braka, kao zajednice muškarca i žene, a što bi se postiglo osnivanjem porodičnog savjetovališta pri Centru za socijalni rad.

Također, naglašena je i nužnost uspostave saradnje između škola i Centra za socijalni rad, budući da prosvjetni radnici itekako mogu u neposrednoj komunikaciji uočiti promjene i odstupanja kod učenika, kako bi se preventivno i pravovremeno djelovalo na polju neutralizacije štetnih posljedica i devijantnog ponašanja.

Inicijativu za osnivanje ovakvog savjetovališta pokrenula je jedna od članica Savjeta žena, advokatica Ševala Demir, koja se u svom poslu svakodnevno susreće sa porodičnim pravom, te kroz svoj  rad i želju da doprinese i pomogne građanima koji imaju tu potrebu, stekla i licencu ovlaštenog posrednika za posredovanja između bračnih partnera koji imaju malodobnu djecu, prije pokretanja postupka za razvod braka.

“Moja profesija je usko vezana i za rad Centra za socijalni rad, a budući da i zakonska rješenja dozvoljavaju da se pri centrima za socijalni rad osnuju i porodična savjetovališta, a imajući u vidu ukupnu situaciju na području naše općine tj. da je u našoj općini vrlo česta pojava nasilja u porodici (uzroci su razni, a vrlo često ekonomska ovisnost žena), to sam smatrala da se na ovaj problem mora više skrenuti i posvetiti pažnja”, istakla je advokatica Ševala Demir.

Ševala Demir (Foto: Općina Kakanj)

Jedan od segmenata ovog Savjetovališta bio bi i savjetovanje mladih Romkinja u pogledu rane udaje i posljedica koje takva udaja uzrokuje.

“Dugogodišnja praksa nameće zaključak da je romska populacija posebno ranjiva kategorija kada je u pitanju brak, sklapanje braka koji nije zaključen pred Matičnim uredom, sa posebnim akcentom na godine života prilikom ulaska u (van)bračne zajednice. Mnoge djevojke u doba tinejdžerstva vrlo često  psihički nisu pripremljene na brak i na ono što brak nosi sa sobom. Ovo je još jedan od razloga za osnivanjem psihološkog savjetovališta koje će sa velikom dobrodošlicom biti dočekane i mlade Romkinje, sa ciljem psihološkog osnaživanja, savjetovanja i razvijanje kompetencija kako bi se preveniralo prerano stupanja u brak, sa akcentom na maksimalno iskorištavanje potencijala”, rekla je psihologinja Nadina Kovač.

Nadina Kovač (Foto: Općina Kakanj)

Osnivanje ovog savjetovališta bi popravilo ne samo ugled općine, nego i socijalnu sliku stanovništva cjelokupnog stanovništva.

(portal-udar.net)