Porodilje u Kantonu Sarajevo dobijat će mjesečno po 1.000 KM

816
Foto: Ilustracija

Svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, bez obzira na radno-pravni status, primat će mjesečnu naknadu u iznosu prosječne plate u FBiH, koja sada iznosi oko 1.000 KM.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Ono što je najvažnija vijest jeste da će svaka porodilja dobijati mjesečni iznos u visini prosječne plaće u Federaciji BiH, koja sada iznosi oko 1.000 KM.

Ovu informaciju na Facebooku je podijelila Danijela Kristić, zamjenica predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

“Novčana naknada za ženu – majku koja je u radnom odnosu trenutno iznosi 450 KM, a novčana pomoć za nezaposlenu ženu – majku 225 KM. Predviđeno je da se ona za tekuću godinu utvrđuje na osnovu zadnjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu (trenutno iznosi oko 1.000 KM)” naglasila je.

Dodala je da će za potrebe ovog amandmana u budžetu Kantona Sarajevo biti izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM.