Portal UDAR, medij koji se završava sa pjesmom

736

Portal UDAR od danas će nakon svakog teksta ili nekog drugog novinarskog sadržaja, objavljivati jednu muzičku izvedbu poznatih i manje poznatih izvođača, koja će biti dodatna vrijednost vijesti i nastojati da oraspoloži, ili svojim sadržajem simbolično, mada ne nužno, informiše. Iako je sadržaj muzičkih numera odgovornost izvođača, a potom i YouTube-a, portal UDAR je odgovoran i za ovaj sadržaj, što je u skladu sa dobrom praksom u profesionalnom medijskom svijetu, kao i najnovijim pravilima Kodeksa za štampu BiH koja jasno postavljaju odgovornost uredništva kako za komentare čitalaca, tako i sve druge sadržaje koji se objavljuju na stranicama medija.

Naš novi slogan – „Medij koji se završava sa pjesmom“ prvenstveno odgovara našim nastojanjima da u značajnoj mjeri crnilo vijesti, što je rezultat okruženja, ili izlazak iz crnila, što na UDAR-u i nije rijetkost, ne smije da bude dominantna osnova raspoloženja čitalaca. Ako dozvolimo da nas zatruju političari, kreatori ratova, dizači tenzija, kvazianalitičari, fejsbukovci…, imamo dodatnu degradaciju života. Primarna funkcija medija je da informiše, a potom i da utiče kako bi se stvorilo bolje društvo i poboljšala pozicija pojedinaca i grupa koje trpe nepravdu. Fokus UDAR-a je u znatnoj mjeri okrenut tom idealu. Međutim, nećemo upasti u zamku manipulisanja, selekcionisanja ili izvlačenja iz konteksta. Svaki naš medijski angažman biće zasnovan na pravovaljano složenim činjenicama. I zbog toga će biti crnila ili likova koji izazivaju crnilo. Srećom, biće i onih drugih. Stoga, pjesma na kraju svakog teksta neće smetati. Može biti samo ohrabrenje da se nosimo sa okruženjem u ova čudna vremena. I ne gubimo nadu. U tom smislu i pjesma „Himna generacije“, koja opisuje, karikira i ismijava. Ali bar znamo, sa namjerom da mijenja.