PORUKA AKTIVISTKINJA: Dužni smo boriti se protiv predrasuda, a svaku diskriminaciju prijaviti

724
Fotografija ustupljena portalu Udar

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1966. godine proglasila je 21. mart Međunarodnim danom za eliminaciju rasne diskriminacije.

Na taj dan 1960. godine policija u Južnoj Africi je otvorila vatru i ubila 69 ljudi koji su učestvovali u mirnim demonstracijama protiv zakona koji su podržavali apartheid, sistem rasnog razdvajanja stanovništva Južnoafričke Republike na bijelce, crnce, Indijce i obojene koji je samo bijelcima davao potpuna politička (ali i sva druga) prava.

Ukidanje apartheida započelo je osamdesetih godina prošloga vijeka, a potpuno je ukinut tek 1994. godine, dolaskom Nelsona Mandele na vlast.

U okviru kampanje „Mjesec dana ženskog romskog aktivizma”, Udruženje Romkinja Centar za majke „Nada“ Kakanj, u saradnji sa Ženskom romskom mrežom „Uspjeh“, organizovalo je uličnu akciju u Kaknju povodom obilježavanja Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije.

Predsjednica udruženja, Zemina Vehabović, zajedno sa svojim članicama je na platou ispred pošte, prolaznike i građane Kaknja upoznala je sa značajem obilježavanja ovog dana.

„Jedan od ciljeva ove akcije je informisanje i podizanje svijesti građana i građanki da smo svi članovi/ce koje teže jednakosti i uvažavanju razlika“, rekla je Zemina Vehabović.

Drugačije postupanje prema bilo kome, utemeljeno isključivo na nečijoj rasi, boji kože, jeziku, vjeroispovjesti, nacionalnom porijeklu ili etničkoj pripadnosti, može predstavljati rasnu diskriminaciju.

Rasna diskriminacija je često rezultat predrasuda, odnosno vjerovanja kako su ove osobine opravdan razlog prijezira prema nekome.

Zemina Vehabović

 „Predrasude su prisutne u skoro svim društvima i protiv njih se trebamo odlučno boriti, ako težimo jednakosti i uvažavanju razlika“, ističe Zemina Vehabović.

Ženske romske organizacije okupljene kroz rad ženske romske mreže „Uspjeh“ svjedočile su etnički motiviranom nasilju, prijetnjama, govoru mržnje protiv Roma i Romkinja što je posebno bilo zabilježeno za vrijeme proglašenog stanja nesreće u BiH zbog pandemije izazvane virusom COVID 19.

Na kraju Zemina je poručila da smo „dužni smo se boriti protiv predrasuda, netolerancije, a svaku diskriminaciju prijaviti“.

(Portal Udar)