Postoje li neslaganja unutar romskih nevladinih organizacija i da li to utiče na borbu za romska prava i korist?

615

Poštovani čitaoci, bez obzira da li ste u NVO sektoru ili ne, popunite ovaj upitnik i učinite da budete vjerodostojan izvor informacija i stavova, a ako želite i sagovornik u istraživačkom tekstu.

Od kraja rata u BiH nastalo je 50 romskih nevladinih organizacija (NVO). Danas ih je aktivno svega petnaestak. Međutim, i sami romski aktivisti, ali i građani, kažu da je vidljivo nejedinstvo romskog NVO sektora, i da to u određenoj mjeri slabi mogući aktivitet prema, prije svega, državnim, ali i međunarodnim organizacijama, i što je posebno važno, slabi i povjerenje građana u rad organizacija civilnog društva.

Koji su po vašem mišljenju razlozi, kako unaprijediti saradnju, kako približiti još više obične ljude NVO sektoru… Anketa je pred vama.