Potpisan Memorandum o saradnji na zagovaranju prava osoba s invaliditetom u BiH

Radi se o projektu čiji je cilj animiranje, odnosno podizanje svijesti mladih ljudi, prevashodno, studenata u vezi s problemima, potrebama i pravima osoba s invaliditetom

1271
Foto: Fena

Češka nevladina organizacija ‘People in Need’ (PIN) i četiri bh. visokoškolske institucije – Pravni, Filozofski i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, partneri su u realizaciji projekta “Naši glasovi – zagovaranje za prava osoba s invaliditetom u BiH”.

Radi se o projektu čiji je cilj animiranje, odnosno podizanje svijesti mladih ljudi, prevashodno, studenata u vezi s problemima, potrebama i pravima osoba s invaliditetom, s fokusom na promoviranje jednakih mogućnosti i njihovu inkluziju u sve društvene procese, uključujući jednak pristup obrazovanju, zaposlenju…

Tim povodom, danas su u Ambasadi Češke Republike u Sarajevu Memorandum o saradnji potpisali češki ambasador Jakub Skalnik i predstavnica organizacije PIN Judith Kiers, kao i dekani Pravnog i Filozofskog fakulteta UNSA – prof. dr. Hajrija Sijerčić Čolić i prof. dr. Muhamed Dželilović.

Svečani čin potpisivanja dokumenta, čime je otvoren put za realizaciju spomenutog projekta, pozdravio je ambasador Skalnik, izražavajući zadovoljstvo što je u prilici svjedočiti novom projektu podrške osobama s invaliditetom koju njegova zemlja pruža u kontinuitetu.

Ukazao je na značaj angažmana na tom planu u skladu sa savremenim standardima i utvrđenim obavezama, a kako bi osobama s invaliditetom bile osigurane iste mogućnosti za razvoj i napredak, uz očekivanje da će aktuelni projekt u značajnoj mjeri doprinijeti tim ciljevima.

Regionalna predstavnica PIN-a Judith Kiers istaknula je važnost zajedničkog djelovanja na planu osiguranja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i osnaživanja angažmana na zagovaranju njihovih prava, uključujući jačanje svijesti o stvaranju pretpostavki za njihov ravnopravni društveni tretman.

Značaj intenzivnijeg i sistematičnog djelovanja u ovoj iznimno važnoj oblasti, potcrtali su dr. Sijerčić Čolić i dr. Dželilović, zalažući se za interdisciplinarni pristup i osiguranje kontinuiteta u realizaciji projekata orijentiranih ka poboljšanju statusa osoba s invaliditetom u BiH.

Istovremeno, iskazali su zahvalnost Ambasadi Češke Republike povodom dosadašnje podrške, uz očekivanje da će saradnja na tom planu biti nastavljena.

Između ostalog, saradnja u sklopu spomenutog projekta bit će realizirana putem radionica u Sarajevu i Banjoj Luci na kojim će studenti, budući pravnici, psiholozi, socijalni radnici i novinari biti upoznati o UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom (CRPD), koju je BiH ratificirala 2010. godine.

Inače, najnoviji projekt zagovaranja prava osoba s invaliditetom uslijedio je nakon uspješne realizacije prethodne trogodišnje inicijative PIN-a “Podrška uključivanja osoba s invaliditetom u društvo u BiH” (2016-2018.) putem koje je uspostavljena skupina aktivnih samozastupnika u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, i Mostaru.

(portal-udar.net)