Potpisan Sporazum o saradnji, cilj unapređenje kvaliteta inkluzivnog obrazovanja

Ta saradnja je garancija uspješne usklađenosti budućih zakonskih i podzakonskih akata kao i aktivnosti koje to ministarstvo bude provodilo, jer će se temeljiti na aktivnoj uključenosti osoba i djece s invaliditetom u svim procesima donošenja odluka o pitanjima kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja

939

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić potpisala je danas Sporazum o saradnji s predsjedavajućom Odbora za inkluzivno obrazovanje KS Jasminkom Proho, čiji je cilj sistemski pristup odgoju i obrazovanju djece i mladih s invaliditetom na svim obrazovnim nivoima u Kantonu Sarajevo, a koji je usklađen sa odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda (UN), koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010.godine.

Kako se navodi u saopćenju press službe KS, obje strane očekuju da će tom saradnjom doprinijeti unapređenju i poboljšanju implementacije kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja djece i mladih s invaliditetom onako kako to propisuje član 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a, a o kojem članovi Odbora za inkluzivno obrazovanje KS imaju potrebno znanje i iskustvo.

Implementacijom ovog sporazuma resorno ministarstvo će potvrditi svoje opredjeljenje za puno ostvarivanje prava na kvalitetno inkluzivno obrazovanje djece i mladih s invaliditetom bez ikakve diskriminacije po osnovu invalidnosti na koje ih, pored člana 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, obavezuje i cilj Agende održivog razvoja 2020-2030.godine i članovi 28. i 29. Konvencije o pravima djeteta – rečeno je.

Ta saradnja je garancija uspješne usklađenosti budućih zakonskih i podzakonskih akata kao i aktivnosti koje to ministarstvo bude provodilo, jer će se temeljiti na aktivnoj uključenosti osoba i djece s invaliditetom u svim procesima donošenja odluka o pitanjima kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja.

Potpisivanjem sporazuma formalizujemo međusobnu saradnju što je od velikog značaja za djecu i mlade s invaliditetom, njihove roditelje, ali i sve osobe s invaliditetom u KS. Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom KS kao i Odbor veoma cijene potez ministrice Bogunić koja je prepoznala izuzetnu važnost inkluzivnog obrazovanja kao temelja za kvalitetan život i socijalne inkluzije djece i mladih osoba s invaliditetom te stvaranja inkluzivnog društva, što je cilj kojim teži BiH – istakla je Proho.

Po riječima predsjednika Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Fikreta Zuke, potpisivanjem tog sporazuma učinjen je značajan korak ka daljem unapređenju partnerskih odnosa između udruženja osoba s invaliditetom i Ministarstva, što bi se trebalo pozitivno odraziti na kreiranje ambijenta u kome će djeca i omladina s invaliditetom imati mogućnost i pravo na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.

Ističući važnost tog sporazum kao dijela sistema rješenja pitanja vezanih za ovu problematiku, Bogunić je naglasila da će u budućoj praksi donošenja zakonskih akata koji uređuju ovu oblast aktivnu ulogu imati učesnici ove koordinacije, saopćeno je.

(FENA)