Potpisan sporazum: Pet miliona eura za zapošljavanje osjetljivih kategorija u Srbiji

642

Sporazum koji su potpisali Ministarstvo sporta Srbije i njemački GIZ omogućava realizaciju projekta Perspektive za mlade u ruralnim sredinama vrijednog pet miliona eura, a koji će ranjivim grupama omogućiti da brže dođu do zaposlenja.

Sporazum je sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju potpisao ministar Vanja Udovičić, a cilj je da se u narednih devet mjeseci mapiraju sredine u kojima će se pomagati mladima iz osjetljivih grupa, posebno Romima i siromašnima.

Udovičić je rekao da će projekat zaživjeti od 1. novembra i dodao da je do sada više od 14 hiljada mladih prošlo kroz razne vidove aktivizma, dok je preko 1.420 njih našlo stalno zaposlenje kroz direktnu saradnju sa privatnim sektorom.

„Oko 200 Roma našlo je stalno zaposlenje kroz ovaj projekat“, rekao je Udovičić. Istakao je da je ideja da se u daljoj saradnji obuhvati još veći broj mladih.

„U narednom periodu kroz saradnju sa GIZ moramo da budemo još konkretniji i obuhvatimo više mladih koji će kroz ekonomski, socijalni, kulturološki razvoj da utiču na razvoj svojih sredina“, dodao je Udovičić.