Potpisan Ugovor o saradnji za “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”

791

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković potpisao je Ugovor o saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”.

Potpisanim ugovorom Gradu Živinice su dodijeljena grant sredstva u iznosu od 100.000,00 KM koja će biti utrošena za provedbu navedenog projekta.

Projekat će se sufinansirati i iz budžeta Grada Živinice u iznosu od 70.694,00 KM, te donatorskim sredstvima u iznosu od 3.300,00 KM.

Prema riječima gradonačelnika Samira Kamenjakovića realizacijom ovog projekta zasigurno će se poboljšati uslovi života Romske populacije na teritoriji Grada Živinice.

“Dobili smo 100 hiljada maraka od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za stambeno zbrinjavanje Roma na području našeg Grada i mi ćemo ubrzo krenuti u realizaciju ovog projekta. U Budžetu Grada Živinice za 2021. godinu moramo obezbijediti dio sredstava za sufinansiranje i nakon toga odmah počinjemo sa izgradnjom novih objekata za porodice iz Romske populacije kojim ćemo zasigurno poboljšali uslove života, jer kroz projekte socijalne inkluzije moramo smanjiti socijalnu nestabilnost i poboljšati kvalitet života Romske populacije u Gradu Živinice”, kazao je Kamenjaković.

(portal-udar.net)