Potrebna hitna pomoć za Rome u Ukrajini

450
Romska porodica u Ukrajini (foto: REYN)
Romska porodica u Ukrajini (foto: REYN)

Internacionalna unija Roma (IRU) je uputila apel međunarodnim institucijama – Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i drugim međunarodnim organizacijama da hitno zaštite Rome u ratnoj zoni Ukrajine. Romi su, kako se kaže u saopštenju, miroljubiv narod, nisu ratovali stoljećima, a svaki rat, pogotovo 2. svjetski, je ostavio za njih stravične posljedice, ubijanja u logorima i stradanje bez podrške države.

„Tražimo da na temelju tih činjenica Rome zaštiti UNHCR i međunarodne organizacije, da se smjeste u druge, sigurne, zemlje“, navodi IRU.

Organizacija ističe da daje veliku podršku glavnom tajniku IRU Miroslavu Horvatu, koji se nalazi u Ukrajini, da se preseli s romskom populacijom na sigurno mjesto i da im se obezbijedi hrana i odjeća, koje će Crveni krst dostaviti Romima.

„Nekoliko hiljada Roma u Ukrajini, uključujući  žene, djecu, stare i iznemogle osobe, se nalazi na rubu egzistencije. O njima niko ne brine. Molimo vas da ispunite svoju ljudsku dužnost i spriječite umiranje Roma“, kaže se u saopštenju.

Romi u Ukrajini su se još prije zadnjeg rata nalazili u izuzetno teškoj situaciji usljed djelovanja raznih ekstremističkih grupa koje su vukle neke od svojih ideologija još iz Drugog svjetskog rata. Nakon Njemačkog upada u Ukrajinu 1941, zajedno sa njemačkim SS vojnicima, te formacije su ubile na desetine hiljada Roma, Jevreja i Rusa masovnim streljanjima.

Danas se Romi nalaze u izuzetno teškoj situaciji jer nemaju matičnu državu koja bi dala podršku, a ni ukrajinske ni okupacijske ruske vlasti ne vode računa o njihovim elementranim pravima. No, još veći problem je što dio Roma živi u rejonu borbenih dejstava i svakodnevno je izložen granatiranjima.

Po informacijama OSCE u Ukrajini živi oko 400 000 Roma mada je teško ustanoviti koliko ih je sada u ratu izbjeglo iz zemlje.