Povodom najava intervencija u Izbornom zakonu, Dervo Sejdić poslao otvoreno pismo Visokom predstavniku

221
Foto: Myriams-Fotos, Pixabay
Foto: Myriams-Fotos, Pixabay

Devo Sejdić, društveni i politički aktivista, u svojstvu apelanta pred Sudom za ljudska prava, poslao je otvoreno pismo Visokom predstavniku u BiH. Objavljujemo ga u cijelosti.

Poštovani gospodine Schmidt pozivam Vas da građanima Bosne i Hercegovine predstavite Vaš Prijedlog izmjene Izbornog zakona.

Ured OHR-a u Bosni i Hercegovini krase transparentnost i dosljednost u provedbi Dejtonsko sporazuma sa svim njegovim aneksima, pa i Aneksa IV u kojem je sadržan Ustav Bosne i Hercegovine.

Vama je poznato da je pomenuti Ustav diskriminirajući prema više od 400.000 građana Bosne i Hercegovine te da je ovaj Ustav osporen na Visokom sudskom Vijeću evropskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, predmet Zornić, predmet Pilav, predmet Šlaku  i predmet Pudarić.

Takođe su Vam poznati evropski i demokratski principi kao temeljne vrijednosti Evropske unije u kojima su osnovna ljudska prava i slobode zaštićena Evropskom konvencijom za ljudska prava. Poznata Vam je i Okvirna konvencija za zaštitu prava pripadnika Nacionalnih manjina kojom se cijeni stepen demokratskih odnosa unutar jedne države. Upravo na ovim dvijema konvencijama uz Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije koju citiram: „Smatrajući da se Povelja Ujedinjenih naroda temelji na načelima dostojanstva i jednakosti svih ljudi i da su se sve države članice obvezale da rade, zajedno i pojedinačno, u suradnji s Organizacijom, u svrhu postizanja jednog od ciljeva Ujedinjenih naroda, tj. da razvijaju i potiču opće i stvarno poštovanje prava čovjeka i osnovnih sloboda za sve, bez obzira na rasu, spol, jezik i vjeru….“ pozivam Vas da „svoj Prijedlog izmjene Izbornog zakona“ uskladite na način da se iz Ustava i Izbornog zakona otklone sve vrste diskriminacije građana Bosne i Hercegovine.

Ako je suditi po informacijama koje su „procurile“ iz Vašeg ureda, čini se da u velikoj mjeri zaobilazite osnovne postulate na kojima počivaju gore pomenuti dokumenti, da zaobilazite osnovne postulate i temeljne vrijednosti evropske i međunarodne demokratije, predlažući rješenja koja i ovako etnički zasnovanu i podijeljenu Bosnu i Hercegovinu vodite ka državi rasizma i diskriminacije.

Ja ovom prilikom neću reći čije politike ohrbrujete Vašim „prijedlogom izmjene Izbornog zakona u BiH“ ali je sigurno da Bosnu i Hercegovinu dijelite na etnički čiste zasnovane administrative jedinice, a građane dovodite u kušnju i povjerenje Vama kao osobi i čovjeku koji želi pomoći Bosni i Hercegovini na njenom evropskomm putu.  Činjenica je poštovani gopspodine Schmidt da „ponuđenim prijedlogom“ ispunjavate zahtjeve i ciljeve onih koji Vas osporavaju, onih koji Vas nazivaju „ne legitimnim“, onih koji su na udaru sanakcija evropskih demokratskih vrijednosti ili su u situaciji da budu sankcionisani.

Takođe poštovani gospodine Schmidt molim Vas da razmislite šta Vašim „Prijedlogom“ ostavljate građanima Bosne i Hercegovine, a naročito mladima kao Izbor ostati ili napustiti Bosnu i Hercegovinu jer etnonacionalizam i rasizam do sada je otjerao 500.000 građana Bosne i Hercegovine.

Želim Vas takođe podsjetiti da pred Izbore i izborne kampanje nije dobro raditi izmjene  Izbornog zakona izuzev ako su u pitanju tehnička pitanja zaštite izbornog procesa i glasača, zaštitu od izbornih krađa.

Molim Vas da u ovom periodu i na ovaj način Vas i Vaš ured ne stavljate u „prvi plan“ jer građani Bosne i Hercegovine trebaju rješenja ekonomske krize koja iz dana u dan postaje sve teža i teža, koja ima perspektivu da postane teža od pandemije Covida 19, umirat ćemo od gladi.

Smatram da je mnogo korisnije za građane Bosne i Hercegovine Vaš doprinos u osudi onih koji nerade ono zašto su plačeni i koji svoje nezarađene plate uvečavaju dok kategorije građana sa minimalnim primanjima izostavljaju iz svojih politika saniranja svih posljedica Covida 19 i ekonomske krize dodjeljujući im 20-tak konvertibilnih maraka“sadake“.

Ne činite drugim ono što sebi ne želite učiniti, ne činite zlo kojim bi ste nagradili rasizam i dalju podjelu Bosne i Hercegovine. Samo na građanskim principima uređena država ravnopravnih građana i naroda je sigurnost za prosperitet i napredak Bosne i Hercegovine.

STOP RASIZMU I DISKRIMINACIJI

Dervo Sejdić

Apelant pred Sudom za ljudska prava