Poziv za male projekte za organizacije koje pomažu ženama iz ranjivih grupa

546
foto: Pixabay
foto: Pixabay

Fondacija INFOHOUSE objavila je javni poziv za dodjelu grantova za žene iz ranjivih kategorija društva. Fond za ovaj Javni poziv iznosi 20.000 BAM, maksimalan iznos traženih sredstava po aplikaciji ne smije preći 5.800 BAM bruto, a rok za prijavu je 25.10.2023. godine.

Prijava se vrši putem Pisma interesa na memorandumu organizacije kao i dostavom ispunjene Aplikacije (dostupne na linku: //infohouse.ba/wp-content/uploads/2023/10/FOND-IH-APLIKACIJA-ZA-PRIJAVU.docx  na email infohouse@infohouse.ba do 25.10.2023. godine.

Prijaviti se mogu ženske organizacije koje imaju ideju/potrebu za aktivnostima i/ili kupovinom opreme koja će direktno doprinijeti ekonomskom osnaživanju nezaposlenih i marginaliziranih žena iz njihove zajednice/zajednica.

-Organizacija je prepoznata kao udruženje koje pomaže ženama iz ranjivih grupa te posluje ispravno i pozitivno u skladu sa zakonom,

-Ideja za grant organizacije je dobro argumentirana i osmišljena tako da može obezbjediti dugoročnu korist generacijama korisnica.

Sve upite možete postaviti putem emaila infohouse@infohouse.ba do isteka roka prijave.