Pozorište mladih Sarajevo od sada pristupačno i za osobe sa invaliditetom

Jedna od posebnih vrijednosti projekta "Kultura pripada i meni" je participativnost osoba sa invaliditetom u svim fazama projekta, jer on obuhvata i senzibilizaciju kulturnih radnika, građana, ali i samih osoba sa invaliditetom, kako bi se pokrenuo proces mijenjanja poltike prema ulozi ovih osoba u kulturnom životu društva.

1114
Foto: Udar

Rekonstrukcijom Pozorišta mladih u Sarajevu, osobama sa invaliditetom biće omogućen lakši pristup ovoj ustanovi. Unapređenje uslova u pozorištu, rezultat je projekta “Kultura pripada i meni” koji realizuju Pozorište mladih Sarajevo i Udruženje “Život sa Down sindromom FBiH”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Ovom inicijativom Pozorište mladih je postalo prvo certifikovano pozorište za osobe sa invaliditetom u našoj zemlji, ali i regiji.

Jedna od posebnih vrijednosti projekta “Kultura pripada i meni” je participativnost osoba sa invaliditetom u svim fazama projekta, jer on obuhvata i senzibilizaciju kulturnih radnika, građana, ali i samih osoba sa invaliditetom, kako bi se pokrenuo proces mijenjanja poltike prema ulozi ovih osoba u kulturnom životu društva.

Ministar kulture i sporta Mirvad Kurić, iskazao je zadovoljstvo rezultatima projekta, govoreći da su svi pomalo skeptično ušli u projekat, no ubrzo su potisnuli negativan ishod.

“Drago mi je što smo večeras ovdje svi zajedno i što smo potvrdili da smo od početka bili opredjeljeni da sprovedemo pravu, istinsku inkluziju, ne samo deklarativnu. Projekat je od značaja ne samo za kulturu, već i mlade, edukaciju i zdravije društvo u cjelini”, istakao je ministar Kurić.

“Projekat “Kultura pripada i meni” ima neizmjeran značaj za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Veliki je napredak prilagoditi jedno pozorište osobama sa invaliditetom, primjenjujući EU standarde koji su ga učinili jedinstvenim u regiji. Pokazali smo model kojim se sve javne ustanove u kulturi moraju okrenuti i šire razmišljati o svojoj publici”, navela je Sevdija Kujović iz Udruženja “Život s Down sindromom FBiH”.

Nakon konferencije za medije, u sali Pozorišta mladih izvedena je predstava “Svirala”, a radi se o inkluzivnoj predstavi, koja okuplja djecu sa poteškoćama i prilagođena je svima, jer se koristi audio deskripcija za slijepe i slabovidne osobe, te titlovi za gluve i nagluve osobe.

(portal-udar.net)