Pravo na dječiji dodatak u KS imaju sve porodice s troje i više djece

411

Od sada sve porodice koje imaju troje i više djece, bez obzira na njihov imovinski cenzus, imaju pravo na dječiji dodatak, i to uvećan za 10 posto, navode u saopćenju iz Udruženja “Porodice Tri Plus”.

Ovim korakom je, kako ističu, Kantonalna vlada Sarajeva prvi put u historiji Bosne i Hercegovini dala značaj višečlanim porodicama usvajanjem izmjene člana 136. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine (Službene novine Kantona Sarajevo broj 52/21 od 30.12.2021.g.).

S tim u vezi pozivaju resorno ministarstvo i općinske službe da što prije krenu s provedbom usvojenog zakona i čestitaju svim porodicama s troje i više djece sa željom da ova mjera što prije zaživi u svim kantonima.