Predloženo formiranje mobilnih timova za vakcinisanje Roma, migranata, i ostalih ranjivih grupa

Predloženo je da kantonalni zavodi za javno zdravstvo počnu i s organizacijom "otvorenih vrata" prema raspoloživim količinama vakcina

597

Vladi Federacije BiH bit će predložene nove prioritetne grupe za vakcinisanje, a upućen je i cijeli niz drugih preporuka, kazao je Siniša Skočibušić, v. d. direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH, nakon sastanka federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva, federalnog i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo te predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije.

“Očekujemo veliki broj vakcina koje će biti kupljene direktnom nabavkom, ali i doniranih. Zbog toga smo se odlučili za cijeli niz novih preporuka, a one su upućene i na Vladu Federacije BiH. Što se tiče proširenja prioritetnih grupa, predložili smo da se krene u vakcinisanje obrazovnih radnika, policajaca, novinara, vatrogasaca, kao i studenata zdravstvenih studija”, izjavio je Skočibušić.

Nakon vakcinisanja postojećih grupa pristupit će se i vakcinisanju sljedećih grupa, najavio je.

“Predložili smo da kantonalni zavodi za javno zdravstvo krenu u organizaciju ‘otvorenih vrata’ za vakcinisanje, kao i imunizaciju migranata i Roma te formiranje mobilnih timova za vakcinisanje građana u udaljenim mjestima, odnosno posebno ranjivih grupa koje nisu dovoljno uključene u zdravstveni sistem BiH”, izjavio je.

Također je rekao da su preporučili da vakcinisanje traje od 8 sati ujutru do 20 navečer, sedam dana u sedmici.

Ove peporuke bi već sutra mogle postati naredbe, nakon sjednice Vlade FBiH.