Predstavljen periodični pregled o stanju ljudskih prava u BiH

Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava predstavlja jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava UN-a usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim zemljama-članicama UN-a

964
Foto: Fena

U Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) u Ženevi danas je upriličeno predstavljanje Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegivini.

Tim povodom, UN u BiH i Koalicija organizacija civilnog društva pod nazivom “BiH Civil Society Initiative for UPR” (koordinirana od Sarajevskog otvorenog centra) organizirali su u Sarajevu praćenje uživo predstavljanja trećeg ciklusa UPR-a za BiH, kojem su prisustvovali predstavnici institucija vlasti i civilnog društva u BiH, kao i predstavnici diplomatrskih misija u našoj zemlji.

Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava predstavlja jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava UN-a usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim zemljama-članicama UN-a, na način da se prikupljaju relevantne informacije od zemalja-članica, kao i informacije koje prikuplja UN-ov Ured Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih aktera poput organizacija civilnog društva.

Koordinator programa iz Sarajevskog otvorenog centra Rasim Ibrahimagić izjavio je kako će sudionici ovog nesvakidašnjeg događaja biti u prilici sagledati sve relevantne oblasti i aspekte koji se tiču preporuka za unapređenje stanja ljudskih prava u BiH.

Ibrahimagić je, uoči početka prezentacije UPR-a za BiH, kazao kako je, između ostalih, i Koalicija organizacija civilnog društva sačinila izvještaj koji je podnesen Visokom komesarijatu za ljudska prava UN-a u kojem su se referirali na preporuke iz prethodnog ciklusa od prije četiri i po godine, te pritom valorizirali njihovu provedbu.

Ono što je naš izvještaj pokazao jeste da preporuke iz prethodnog ciklusa u velikoj mjeri nisu provedene, te da u segmentima u kojima su djelimično provedene još nema određenih pokazatelja implementacije, donesenih zakona i drugih akata – precizirao je.

Odgovarajući na novinarske upite, Ibrahimagić je pojasnio kako će, nakon faze u kojoj će zemlje-članice UN-a dati preporuke Bosni i Hercegovini, naša zemlja biti u prilici da te preporuke prihvati, primi k’znanju ili ignoriše, ali da je praksa da se preporuke prihvate ili prime k’znanju, a nakon čega slijedi faza u kojoj bi BiH trebala sačiniti akcioni plan kojim bi pratila implementaciju tih preporuka.

Radi se o, kako je kazao, jasnom planu kojim bi se nadležne institucije iz BiH obavezale u pogledu pravovremene provedbe spomenutih preporuka, a što, konkretno, znači da sve institucije koje su nadležne za stanje ljudskih prava u BiH trebaju aktivno sudjelovati u procesu implementacije tih preporuka.

Komentirajući stanje i iskustva na tom planu, Ibrahimagić navodi kako se pokazalo da preporuke u sklopu UPR-a većim dijelom nisu implementirane, dok, prema nacionalnom izvještaju koje su institucije u BiH sačinile, postoje neke oblasti u kojima su one (institucije) sebe same ocijenile na način da postoje određeni pomaci, a u vezi sa čime organizacije civilnog društva izražavaju svoje neslaganje.

Podsjetio je u tom kontekstu kako o situaciji u vezi s ljudskim pravima u BiH, između ostalog, svjedoči i činjenica da je BiH jedina zemlja koja je kasnila s podnošenjem izvještaja u sklopu spomenutog procesa.

Ukoliko se preporuke ne implementiraju, onda se moraju ponavljati sve dok donosiocima odluka ne bude jasno da su to stvari koje ne samo da zahtijevaju organizacije civilnog društva, nego da to zahtijeva međunarodna zajednica i da BiH mora da pristupi rješavanju ključnih problema – kazao je Ibrahimagić, navodeći kako je praksa da zemlje-članice UN-a koje daju preporuke, nastavljaju pratiti njihovu implementaciju u određenoj oblasti.

Radi se o procesu koji prolaze sve zemlje-članice UN-a, s fokusom na unapređenje stanja ljudskih prava, pri čemu UPR mehanizam omogućava sagledavanje kompletne slike u pogledu jamčenja, ostvarivanja i zaštite ljudskih prava.

Inače, Vijeće ministara BiH je na vanrednoj sjednici 10. oktobra usvojilo Univerzalni periodični pregled o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Kako je iz Vijeća ministara ranije saopćeno, taj dokument je usvojen nakon što je razmatran Izvještaj BiH za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava koji je sačinjen u skladu sa stavom 5. Aneksa Rezolucije 16/21 Komiteta za ljudska prava UN-a.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je UPR o stanju ljudskih prava u BiH, putem Ministarstva vanjskih poslova, dostavilo Vijeću za ljudska prava UN-a u Ženevi.

U tom izvještaju se navodi kako je dostignut određeni nivo pripremljenosti za provođenje evropskih pravnih standarda (acquisa) te dodaje da postoji izazov u vezi s usklađivanjem Ustava BiH i izbornog zakonodavstva.

Nadalje se navodi, kako je unaprijeđen antidiskriminacijski okvir, te da određeni nivo pripremljenosti bh. institucija postoji i u pogledu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, gdje se provode usvojene strategije.

Naznačeno je i kako su u oblasti pravosuđa posebno važne izmjene Zakona o krivičnom postupku usklađene s međunarodnim standardima koje trebaju povećati sposobnost institucija da rješavaju predmete teškog organiziranog kriminala, korupcije i drugih izazova koji se tiču vladavine prava.

U izvještaju se dodaje da postoji i određeni napredak u oblasti zaštite ljudskih i prava manjina, ali da  sporije napreduju procesi u vezi sa zaštitom novinara i branitelja ljudskih prava, gdje su pokrenute određene aktivnosti koje treba završiti.

(FENA)