Predstavljanje projekta za aktivno osnaživanje bh. žene

466
Foto: Ilustracija

Kroz projekat „Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici“ Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Udruženje „Budućnost“ iz Modriče će u naredne tri godine aktivno raditi na osnaživanju bh. žena, ne samo da podignu svoj glas protiv nasilja, već i da pokrenu svoje biznise, te postanu ekonomski neovisne od nasilnika.

Projekat je pokrenut početkom ove godine, a finansiran od Evropske unije.

Statistike pokazuju da je svaka peta žena u Bosni i Hercegovini iskusila neki oblik nasilja od svog partnera, a samo je 5,5 posto njih potražilo pomoć nadležnih institucija.

Prema podacima iz osam sigurnih kuća u BiH, žene koje trpe nasilje pretežno dolaze iz porodica koje imaju niska primanja i nedovoljno su obrazovane.

Opći cilj projekta je doprinijeti eliminaciji nasilja i diskriminacije upravo tih žena, žrtava nasilja, kao jedne od najranjivijih skupina, kako promicanjem njihovih ekonomskih, tako i socijalnih prava.

Važno je spomenuti da će se kroz projekat nastojati ostvariti suradnja sa državnim institucijama, lokalnim kompanijama, te medijima u cilju postizanja većeg efekta projekta.

Kroz projekat će najmanje 40 žena žrtava nasilja bit podržano u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja. Na ovaj način će im se osigurati podrška i mentorstvo u pokušaju da poboljšaju svoju financijsku nezavisnost i ostvare svoja ekonomska i socijalna prava, kao i rodnu ravnopravnost.

Zvanično predstavljanje projekta najavljeno je u petak u Kući ljudskih prava.

(FEAN)