Predstavljen projekat “Promocija nacionalnih manjina u gradu Tuzli”

Po prvi put u Gradu Tuzla na zajedničku ideju svih predstavnika nacionalnih manjina i gradska uprava realizuju projekat što će biti i praksa za naredne godine. Za realizaciju ovog projekta izvodjeno je 10.000 eura koje finansiraju Evropska Unija i Vijeće Evrope i Grad sa 2.000 KM

1202

Projekat pod nazivom “Promocija nacionalnih manjina u gradu Tuzla” koji će se realizovati uz pomoć Evropske unije i Vijeća Evrope, predstavljen je juče u Gradskoj upravi ovog grada.

„Projekat će se realizovati u tri faze, promocija nacionalnih manjina, obilježavanje Dana nacionalnih manjina, te završna manifestacija na kojoj će biti predstavljene nacionalne kuhinje, plesovi i pjesme. U pitanju su Slovenci, Makedonci, Mađari, Romi, Albanci i drugi, ali ja volim reči naši sugrađani, jer to i jesu“, izjavio je Zijad Lugavić šef Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnost .

Ideja je da se kroz 30 časova u školama, za šta su odabrani adekvatni predstavnici navednih nacionalnih manjina, biti će predstavljeni jezik, kultura, tradicija i običaji nacionalnih manjina koje žive na području grada Tuzle.

 „Projekat će se realizovati u tri faze, promocija nacionalnih manjina, obilježavanje Dana nacionalnih manjina, te završna manifestacija na kojoj će biti predstavljene nacionalne kuhinje, plesovi i pjesme. U pitanju su Slovenci, Makedonci, Mađari, Romi, Albanci i drugi, ali ja volim reči naši sugrađani, jer to i jesu“, izjavio je Zijad Lugavić šef Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnost .

Po prvi put u Gradu Tuzla na zajedničku ideju svih predstavnika nacionalnih manjina i gradska uprava realizuju projekat što će biti i praksa za naredne godine. Za realizaciju ovog projekta izvodjeno je 10.000 eura koje finansiraju Evropska Unija i Vijeće Evrope i Grad sa 2.000 KM.

„Građani, koji se na zadnjem popisu nisu izjasnili kao pripadnici jednog od tri konstutivna naroda, bilo je 10 procenata. O tome i projektima nacionalnih manjina Tuzle. Predložili smo Gradskoj upravi da aplicira za ovaj projekat. Kao posebna budžetska stavka se izdvaja 12.000 KM za manjine, a za realizaciju ovog projekta imat ćemo na raspolaganju 10.000 eura. Ovo je prvi put da predstavnici svih nacionalnih manjina djeluju zajedno“, izjavio  je Nedžad Jusić predsjednik komisije za zaštitu prava nacionalnih manjina.

„Voljela bih u ime Makedonaca i u svoje lično ime da kažem jedno veliko hvala Nedžadu Jusiću na inicijativi da nas okupi, sve na jednom mjestu. Veliko hvala i Gradu jer smatram da time doprinosi da se mi, nacionalne manjine, prezentujemo u gradu. Makedonska zajednica je jako mala u Tuzli i ovo nam je šansa da se predstavimo i učenicima u školama pričamo o našoj lijepoj državi. Ja u Tuzli živim devet godina i mogu da kažem da je ovo moj drugi rodni grad. Nikada nisam osjetila nikakvu podjelu i ništa što bi me klasificiralo kao građanina drugo reda”, izjavila je Violeta Jova predsjednica Udruženja građana makedonskog porijekla “Zajedno“.

Realizacija ovakvih projekata će doprinjeti bržoj integraciji svih nacionalnih manjina.

Grad Tuzla jedan je od pet gradova/opština u Bosni i Hercegovini, u kojima se, kroz individualne projekte, provodi krovni projekat Vijeća Evrope pod nazivom “Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”, kojeg finansiraju Evropska Unija i Vijeće Evrope, u okviru programa Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.

Jedan od problema koji su istakli svi predstavnici nacionalnih manjina je nedostatak zajedničkih prostorija na čemu će se raditi u narednom periodu kako bi se i taj problem rješio.

(portal-udar.net)