Predstavljen projekt “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje”

Cilj tog projekta jeste animirati javnost, nadležne institucije i relevantne organizacije o važnosti iznalaženja odgovarajućeg sistemskog odgovora na različite oblike nasilja kojem su osobe s inavliditetom izložene, uključujući pojave kao što su nasilje u porodici, odnosno psihičko i fizičko nasilje te ekonomsko, seksualno i rodno zasnovano nasilje

486

Pojave i oblici seksualno i rodno zasnovanog nasilja nad osobama s invaliditetom nisu u  dovoljnoj mjeri prepoznati, niti na adekvatan način tretirani i sankcionirani u bh. društvu.

Istaknuto je to danas na okruglom stolu u Sarajevu, na kojem je u organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo (KS) i u partnerstvu sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom ˝Lotos˝ iz Tuzle, predstavljen projekt po nazivom “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja”.

Cilj tog projekta jeste animirati javnost, nadležne institucije i relevantne organizacije o važnosti iznalaženja odgovarajućeg sistemskog odgovora na različite oblike nasilja kojem su osobe s inavliditetom izložene, uključujući pojave kao što su nasilje u porodici, odnosno psihičko i fizičko nasilje te ekonomsko, seksualno i rodno zasnovano nasilje.

Kako je uime organizatora skupa istaknuo direktor Udruženja slijepih KS Fikret Zuko, spomenuti projekt nudi novi pristup u pogledu sagledavanja problema s kojima se, između ostalog,  susreću osobe s invaliditetom.

Gotovo u pravilu, dosada smo se bavili, generalno, ljudskim pravima osoba s invaliditetom, njihovim statusom u društvu, školovanjem, zapošljavanjem… Međutim, uvijek smo bili svjesni da postoji i rodno zasnovano nasilje nad tim osoma, iako se o tome nikada nije puno govorilo – kazao je Zuko.

Ocijenio je kako ovaj novi projekat u prvi plan stavlja upravo probleme koji proistječu iz nasilja nad osobama s invaliditetom “i orijentiran je ka jačanju kapaciteta za suzbijanje te pojave, uključujući, strateški i zakonski okvir, kao i sistemski pristup vlasti, odnosno donositelja odluka u BiH”.

Na potrebu jačanja kapaciteta organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom ukazala je i program-koordinatorica Informativnog centra “Lotos” Sandra Marković.

Potcrtala je kako to, osim informacija i pokazatelja koji su proistekli iz određenih istraživanja, podrazumjeva educiranje i ohrabrivanje onih koji su u riziku, ili su neposredno izloženi određenim oblicima nasilja, da to nasilje prijave.

Istovremeno, pojašnjava kako bi u tom kontekstu svaka organizacija morala imati educirane kontakt-osobe kojima se potencijalne žrtve mogu obratiti za pomoć, odnosno savjet i jasnu uputu o tome gdje i kome mogu prijaviti eventualno nasilje.

Naša želja je utjecati i na širu javnost, objasniti ljudima da osobe s invaliditetom nisu pošteđene nasilja, te da su u mnogo većem riziku, nego opća populacija, upravo zbog ovisničke pozicije u odnosu na počinitelje nasilja – precizirala je Marković.

Regionalna koordinatorica “MyRight-a” Binasa Goralija naglasila je, također, kako institucije sistema, kao ni same organizacije osoba s invaliditetom ne prepoznaju u dovoljnoj mjeri postojanje rodno zasnovanog nasilja koje dodatno ugrožava ionako težak položaj te populacije.

Mišljenja je kako je veoma važno da nadležne institucije i relevantne organizacije prate stanje na tom planu i na adekvatan način reagiraju, te djeluju preventivno kako bi se pojave nasilja suzbile u najvećoj mogućoj mjeri.

Goralija ističe kako, nažalost, nema puno informacija o počinjenom nasilju, te da je prvi korak da oni koji su izloženi nasilju postanu svjesni toga, kao i mogućnosti da javno reagiraju i budu na odgovarajući način zaštićeni.

Sudionici okruglog stola elaborirali su širi kontekst statusa osoba s invaliditetom, s fokusom na njihovu stigmatizaciju po pitanju invaliditeta i roda, ali i načine na koji institucije najefikasnije mogu odgovoriti na ta pitanja.

Konkretno, fokus je na trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini u vezi sa seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem nad osobama sa invaliditetom, a u skladu s ciljevima dvogodišnjeg projekta.

Stoga su, osim organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom, na skup pozvani i predstavnici državnih, federalnih i kantonalnih institucija vlasti.

Projekat „Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ se realizira uz podršku organizacija MyRight – Empowers people with disabilities i Radio Hjälpen iz Švedske.

(FENA)