Predstavljen ROMACTED-projekat za integraciju Roma u lokalnim zajednicama

Ambasador Vijeća Evrope u BiH Dragoslav Stefanek, istakao je da Evropska unija kroz razne programe ulaže u borbu protiv diskriminacije kroz razne projekta i da ukupni budžet za program ROMACTED iznosi 3,7 miliona eura

1591
Dragoslav Štefanke, Ambasador Vijeća Evrope u BiH (Foto: Udar arhiva)

Program ROMACTED „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou“ promoviran je i u Sarajevu.

Radi se o zajednički programu Evropske unije i Vijeća Evrope ROMACTED, koji se implementira u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Turskoj, Kosovu i Bosni i Hercegovini, predstavljen je i u Sarajevu.

Kako se navodi, ovo je najveći projekt koji uključuje Rome na lokalnom nivou i u BiH se implementira od 8. decembra 2017.godine do 30.aprila 2020.godine, a provodi se u 10 općina: Bijeljina, Brčko, Donji Vakuf, Gradiška, Kakanj, Prnjavor, Visoko, Vukosavlje, Tuzla i Travnik.

Gianluca Vannini, predstavnik EU, u svom obraćanju, istakao je kako će ovaj program pomoći općinama u realizaciji pristupa zdravstvu, socijalnoj inkluziji, integriranju romskog stanovništva, te je naveo da je od 2007. godine EU  investirala 7,5 miliona eura u integraciju romskih zajednica na lokalnom nivou.

“Pozabavili smo se područjima kao što su obrazovanje i zapošljavanje  i izgradnja socijalnog stanovanja”, kazao je Vannini.

Ambasador Vijeća Evrope u BiH Dragoslav Stefanek, istakao je da Evropska unija kroz razne programe ulaže u borbu protiv diskriminacije kroz razne projekta i da ukupni budžet za program ROMACTED iznosi 3,7 miliona eura.

Vannini i Stefanek su pojasnili da je specifičnost projekta da asistira lokalnim vlastima da u svoje lokalne politike, budžete i usluge integrišu nove dimenzije i uvedu posebne mjere za Rome, uz povećanje učešća  Roma u samom kreiranju, provođenju i praćenju politika i aktivnosti.

Mujo Fafulić iz udruženja Romalen iz Kaknja, smatra da se ovim programom mogu povezati svi projekti i međunarodne organizacije, te tako napraviti neka vrsta sinergije svih projekata, koji se rade za romsku zajednicu u BiH.

ROMACTED je značajan, jer ovakvim projektima postaje vidljivije i jasnije sve što radimo, kako bi se romska zajednica integrisala u savremeno društvo. Naši medijatori su do sada imali priliku pokrenuti više od stotinu inicijativa, a sada ih očekujemo još više”, dodao je Fafulić.

Mujo Fafulić (Foto: portal-udar.net)

Inače, Vijeće Evrope ovaj veliki projekat provoditi uz podršku sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je odgovorno za implementaciju Strategije BiH za rješavanje problema Roma.

“Kroz ovaj program se na direktan način utičati na integraciju Roma u BiH i važno je da na iskustvima ovog projekta, lokalne zajednice ovladaju praksom integracije ranjivih i marginaliziranih skupina, a u ovom slučaju Roma”, rekla je predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Saliha Đuderija, te dodala da je proces integracije Roma nezaustavljiv.

Potpisivanje Memoranduma o sporazumijevanju. Dragoslav Štefanek i načelnik Općine Kakanj, Nermin Mandra (Foto: portal-udar.net)

Svakako najbitniji događaj sa  današnjeg skupa, jeste i to da su predstavnici općina Bijeljina, Brčko, Donji Vakuf, Gradiška, Kakanj, Prnjavor, Visoko, Vukosavlje, Tuzla i Travnik, potpisali Memorandum o sporazumijevaju i time potvrdili svoj angažman na projektu.

(portal-udar.net)