Predstavnici romske zajednice nisu ušli u Vijeće u Visokom; ko će se zalagati za rješavanje njihovih problema?

2649

Petnaestog novembra 2020. godine građani Visokog su imali priliku glasati na lokalnim izborima za načelnika općine I članove Općinskog vijeća. Na listama aktuelnih stranaka na području Grada Visoko su bila različita lica, od mladih osoba, željnih promjena do građanima već poznatih političara koji su niz godina na lokalnim funkcijama. Na listi dvije stranke bila su i tri kandidata romske nacionalnosti koji, po neslužbenim rezultatima izbora, nisu ušli u Gradsko vijeće.

Ove godine su bile aktuelne debate koje su se svodile najčešće na rasprave i svađe između kandidata kroz dovršene ili nedovršene projekte ili obećanja. Koliko se na debatama razgovaralo zaista o važnim temama znaju sami građani, koji su mogli osjetiti da li od sumiranih ili precjenjih rezultata su imali ikakve koristi. Veoma je važno istaći da je na jednoj od debata kandidat za gradonačelnika Dario Pekić istakao da na njegovoj listi ima kandidata raznih nacionalnih pripadnosti, među kojima su i dva kandidata romske nacionalnosti.

Na pitanje da li ti kandidati zastupaju interes Roma, to jeste romske zajednice, odgovorio je da da se kroz društveni aktivizam I stranku zalažu za Romsku zajednicu.

“Na listi A-SDA imamo kandidate romske nacionalnosti, koji zastupaju interes romske zajednice i koji se zalažu kroz društveni aktivizam i stranku za Romsku zajednicu. Na listi imamo vijećnicu Melinu Piriju zahvaljujući kojoj danas imamo lokalni akcioni plan za rješavanje problema romske zajednice kao što su stambeno pitanje, zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje. Imala je mnogo dobrih inicijativa za Romsku zajednicu. Među njenim zadnjim inicijativama bila je i da se rade projekti i izdvoje sredstva za legalizaciju zemljišta I objekata u Romskim zajednicama”, poručio je Dario Pekić.

Melina Pirija, predizborni plakat
Melina Pirija, predizborni plakat

Lokalnog akcionog plana se u kampanji dotakla se tada aktuelna, a sada po neslužbenim rezultatima, bivša gradonačelnica Amra Babić. Na pitanje da li će se zalagati za rješavanje glavnih problema romske zajednice, kao što su stambena izgradnja, legalizacija objekata, posao I obrazovanje, odgovorila je da će se Lokalni akcioni plan koristiti za planiranje gradskog budžeta  I pribavljanje nedostajućih sredstava za potrebe realizacije inkluzivnih programa i planova. Istakla je da je cilj I bolja pripremljenost grada za privlačenje i korištenje fondova Evropske unije i ostalih programa pomoći kako bi se realizovale mjere definisane Lokalnim akcionim planom za integraciju Roma, a koje se odnose na problem u oblastima zdravstva i socijalne zaštite, obrazovanja zapošljavanja i stambenog         zbrinjavanja.

“Također smo ponosni na činjenicu da smo uspostavili dobru komunikaciju sa Vijećem Evrope, pa je izvjesno da ćemo i u narednom godinama realizovati značajan  broj infrastrukturnih i ostalih projekata kroz ove programe pomoći. Gradska  uprava Visoko će u narednom period raditi i na projektima poboljšanja kvaliteta života u naseljima Križ, Klisa, Ljetovik, Malo Čajno, Muhašinovići i ostalim naseljima gdje  većinsko stanovništvo čini romska populacija, kroz izgradnju javne rasvjete, sanaciju puteva, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže i izgradnju dječijih igrališta”, rekla je Amra Babić za portal UDAR.

Amra Babić, bivša gradonačelnica (foto: Radio Sarajevo)
Amra Babić, bivša gradonačelnica (foto: Radio Sarajevo)

Na pitanje zašto se tokom debata ni u jednom trenutku ne spominje da li je predviđen ikakav plan i program za poboljšanje života u Romskim zajednicama, gradonačelnica je navela da je tokom jedne debate bilo priče o nacionalnim manjinama.

“Grad Visoko kao jedan od rijetkih gradova u BiH ima Lokalni akcioni plan za integraciju Roma u općini Visoko za  period 2018 – 2021. U dokumentu su jasno definisani svi problem, mjere koje će u narednom period biti poduzete, odgovorne i uključene institucije, te načini osiguranja sredstava za  realizaciju projekata koji se odnose na poboljšanje života u Romskim zajednicama”, dodala je Babić.

Osim na listi A- SDA stranke, na listi SDP-a je bio i Sead Sejdić, koji je kroz predstavljanje sebe iznio svoj stav i s time  veoma važne činjenice koje se tiču Roma u Visokom.

“Šteta što se nekih ljudi koji su dio naše zajednice sjetimo samo od praznika do praznika, od datuma do datuma. Ali dobro je barem počinjati od toga. Romi su nacionalna manjina koja nažalost i dalje nailazi na nerazumijevanje, ograničavanje, pa se čak ni velike odluke i sudske presude u našu korist ne poštuju. Ali, kao i svaki drugi narod, želimo očuvati našu posebnost, našu kulturu i jezik. Bivše države nema, ali bratstva i jedinstva, slobode i solidarnosti mora biti! Sve ostalo je diskriminacija, barem prema nekome. Danas su to Romi, sutra je neko drugi. Naša zajednica, naše Visoko mora raditi za sve oni koji čine tu zajednicu. U Visokom smo najbrojnija manjina, i još je dug put do prave jednakosti”, rekao je Sejdić.

Sead Sejdić (foto SDP)
Sead Sejdić (foto SDP)

Dario Pekić također je navodio da će se raditi na rješavanju glavnih problema u skladu sa Lokalnim akcionim planom, a da su problemi sa kojim se Romi susreću razni.

“Na području grada Visoko živi više od 3000 građana romske nacionalnosti, to je više od 400 porodica, a problemi sa kojim se susreću su razni. Radit ćemo na rješavanju ovih problema u skladu sa lokalnim akcionim planom. Da bi se riješio problem stambenog zbinjavanja i legalizacije zemljišta i objekata potrebna su nam dodatna sredstva, to jeste donatori, a također je potrebno sklopiti tim ljudi koji će raditi na tim projektim, a grad također treba da učestvuje, pored donatorskih sredstava”, dodao je Dario Pekić.

Prošlog mjeseca održao se online dijalog  u organizaciji nevladine organizacije Aksiom “Kako do kvalitetnijeg života za Romkinje i Rome?” s ciljem da i kandidati za gradonačelnika grada Visoko prisustvuju Online dijalogu i iznesu svoje mišljenje, otvoreno odgovore na pitanja građana, ali se niko od kandidata nije pojavio zbog, kako su naveli, nedostatka mada su na tom događaji pristvovali predstavnci ciljne grupe od kojie se očekivalo da dobiju glasove.

Većina komentara građana grada Visoko na društvenim mrežama su odlika njihovog nezadovoljstva i razočarenja, jer im je mnogo toga u svakom smislu obećano, a ne baš toliko urađeno. Naravno, mnogo je građana koji su duboko politički podijeljeni, i to je sasvim ispravno, jer svako ima pravo na svoje mišljenje i normalno je da se mišljenja sukobljavaju, uz, naravno, uvažavanje kulture komunikacije i postupanja.

Kontaktirali smo neke od građanki romske nacionalnosti u Visokom. Osjetno je razočarenje, ne toliko zbog predizborne kampanje I rezultata izbora, nego kompletne društvene situacije u gradu I zemlji.

“Glasala sam. Nadam se da će doći barem do neke promjene. Svi obećavaju, a na kraju opet ništa od toga. Nadam se da će se u budućem periodu riješiti neki od glavnih problema sa kojim se naša zajednica susreće, krenuvši od problema sa kojim se lično moja porodica i ja susrećemo, a to su stambena izgradnja i posao, jer uslovi u kojim živimo nisu uopšte zadovoljavajući”, rekla je stanovnica Visokog Alisa za portal UDAR.

Građani Visokog, Alisa i Rasim (foto: privatna arhiva)
Građani Visokog, Alisa i Rasim (foto: privatna arhiva)

Druga građanka, Zana, je vrlo razočarana odnosom vlasti prema problemima romske populacije.

“Ne vjerujem više nikome, svi oni obećavaju pred izbore, a opet ništa od toga. Niko od nadležnih do sada nije došao da vidi u kakvim uslovima živi moja porodica i ja, to je sramota. Čak ni sada u predizbornoj kampanji, pa da makar nešto obeća”, poručila je Zana.

Građani su imali priliku u predizbornom periodu poslušati različita mišljenja kandidata za Gradsko vijeće, ali i kandidata za gradonačelnika grada Visoko. Po neslužbenim rezultatima ni jedan od tri predstavnika romske zajednice na listama nije ušao u gradsko vijeće. Da li će to uticati na rješavanje problema romske populacije teško je reći, jer bi ti vijećnici bili predstavnici stranaka, a ne prevashodno predstavnici nacionalnih manjina, što je slučaj u nekim drugim lokalnim zajednicama. Ali bi sigurno mogli da u krugovima gdje se odlučuje insistiraju na pokretanju nekih aktivnosti. U svakom slučaju stranke koje su ušle u Vijeće su potencirale u kampanji i pitanja provedbe Lokalnog akcionog plana. Pratićemo šta se dešava i koliko će se držati obećanja.