Predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH u studijskoj posjeti Vijeću Evrope

Posebna pažnja bit će posvećena i implementaciji ROMACTED programa "Promoviranje dobrog upravljanja i jačanja romske zajednice na lokalnom nivou"

1225

Predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH boravit će 9. i 10. maja u studijskoj posjeti sjedištu Vijeća Evrope u Strazburu.

Prema programu dvodnevne posjete, koja se realizira u okviru implementacije zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom “Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH”, predstavnici Vijeća nacionalnih manjina BiH bit će upoznati o sadržaju i dobrim praksama

primjene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM), Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima (ECRML), kao i o djelovanju Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije (ECRI).

Tokom posjete bit će prezentirana trenutna situacija po pitanju zaštite nacionalnih manjina u BiH, kao i najnovije inicijative na državnom nivou koje tretiraju ovo pitanje, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Posebna pažnja bit će posvećena i implementaciji ROMACTED programa “Promoviranje dobrog upravljanja i jačanja romske zajednice na lokalnom nivou”, koji Vijeće Evrope, uz podršku i saradnju s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, provodi u deset općina i gradova u BiH, navodi se u saopćenju.

(FENA)