Preko 140 romskih porodica u BiH, od sada živi u boljim uslovima

Projekat je finansijski podržan od Evropske Unije i BIH vlasti kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA 2011)i lokalno sufinansiranje u ukupnom iznosu preko 2,5 miliona eura

1526
Foto: Udar

U Sarajevu je danas održana završna konferencija projekta Roma Action „Podrška socijalnom uključenju ranjivih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera s aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti, kao i drugih interesnih grupa“.

Prema riječima ministrice za ljudska prava i izbjeglice, Semihe Borovac, riječ je o izuzetno značajnoj pomoći, čija je vrijednost veća od 5,5 miliona KM.

„Posebno cijenim činjenicu da su u fokusu ovog projekta bile najugroženije romske porodice iz područja koja su pogođena poplavama”, naglasila je Borovac.

Projektom je obuhvaćeno devet jedinica lokalnih samouprava: Tuzla, Gračanica,  Zenica, Kakanj, Zavidovići, Banovići, Bijeljina i Brčko Distrikt, koji su djelom finansirali provedbu projektnih aktivnosti u skladu sa mogućnostima njihovih budžeta. Osim njih, projekt je podržalo i Federalno Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica te Zeničko –Dobojski Kanton.

Prema istraživanju Hilfswerk Austria, u BiH postoji 1391 romska porodica, odnosno 5968 osoba koje se nalaze u stanju potrebe za socijalnim stanovanjem.

Projektom Roma Action u nove stanove, uselilo je 140 porodica, odnosno 652 članova porodica, od kojih je 320 djece.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, u svom obraćanju posebno je naglasio bitnost integrisanog pristupa rješavanju problema Roma, uključujući stambeno zbrinjavanje, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje.

Više od 200 romskih porodica su poboljšale uslove življenja u lokalnim zajednicama putem rekonstruisanja infrastrukture, dok su 104 romske porodice uvećale mogućnost ekonomskog napretka. Također, omogućeno je bolje socijalno uključenje preko 190 porodica putem promocije upisa građana, pristupa obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti.

Wigemark je naglasio i važnost saradnje između lokalnih vlasti i EU u provođenju ovog projekta.

Ministar za rad i socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Nurđehan Šahinović, posebno je pozdravio uspješnost projekta, jer je upravo saradnja svih uključenih nivoa vlasti, te predstavnika civilnog društva dovela do fenomenalnih rezultata projekta. Pozvao je predstavnike romskih organizacija na području ZDK da ubuduće nastave sarađivati sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

„Pozivam romske predstavnike iz ZDK, želim da dam prijedlog, savjet da se udruženja koja postoje na području ZDK da se udruže i naprave savez, kako bi zajednički nastupili prema Ministarstvu i na taj način bi olakšali i sebi i nama da uspostavimo još bolju saradnju i doprinesemo boljim rezultatima u integraciji Roma“, rekao je ministar Šahinović.

Partnerska organizacija na projektu, Romski informativni Centar „Kali Sara“, imala je zadatak a održi radne sesije za četiri radne grupe za četiri oblasti koje se odnose, na osnovu kojih su izrađene preporuke za rješavanje postojećih problema.
Tako je pripremljen nacrt Akcionog plana rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za period 2017-2020., koji je usvojilo Vijeće Ministara u julu 2017.godine. 

Pred završetak konferencije direktor, ASB-a Elmir Bojadžić, pozvao je predstavnike EU da i dalje nastave finansirati ovakve i slične projekte, koji pružaju konkretne rezultate i bolji kvalitet života najranjivijih kategorija u BiH.

Projekat je finansijski podržan od Evropske Unije i BIH vlasti kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA 2011)i lokalno sufinansiranje u ukupnom iznosu preko 2,5 miliona eura.

(portal-udar.net)