Premijer Novalić zatražio hitno usvajanje zakona o podršci porodicama s djecom

499
Fadil Novalić

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić traži hitno usvajanje zakona kojim se, uz transfer iz Prijedloga budžeta FBiH, omogućava i da svi kantoni osiguraju porodiljske naknade od 1.000 KM.

Premijer Novalić je predsjedavajućima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, Mirsadu Zaimoviću i Tomislavu Martinoviću, uputio inicijativu da po hitnom postupku na dnevni red sjednica domova stave usvajanje Prijedloga zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, koji je Federalna vlada utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prošlog mjeseca. Taj akt uređuje prava i zaštitu porodica i djece, a s obzirom na transfer kantonima koji je planiran u Prijedlogu budžeta FBiH za 2022. godinu, ovo je ujedno i prilika da se na jednoobrazan način riješi pitanje isplata naknada porodiljima u cijeloj Federaciji BiH, saopćio je Ured Federalne vlade za odnose s javnošću.

Naime, uz transfer od 200 miliona KM, koliko je za kantone planirano u predloženom ovogodišnjem federalnom budžetu i usvajanje spomenutog zakona koji osigurava jednaku minimalnu pomoć nezaposlenim porodiljama u visini od 30 posto prosječne neto plaće u FBiH, daje se mogućnost svim kantonima u FBiH da porodiljama osiguraju i mjesečne naknade od po 1.000 KM, kako je to zakonskim izmjenama donesenim krajem decembra 2021. godine predviđeno i u Kantonu Sarajevo.

– Uz apsolutno opredjeljenje da sve majke porodilje moraju imati jednaka prava na naknadu u cijeloj FBiH, uputio sam inicijativu predsjedavajućima Zaimoviću i Martinoviću da hitno stave na usvajanje Vladin zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Usvajanje tog zakona, kao i ovogodišnjeg federalnog budžeta čiji prijedlog je Vlada FBiH također poslala u parlamentarnu proceduru, koji uključuje i transfer od 200 miliona KM kantonima, osigurat će se izdvajanje sredstava koje će kantoni moći iskoristiti za naknade svim porodiljama kako ne bi bile diskriminirane u odnosu na majke u Sarajevu – izjavio je premijer Novalić.

Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, osim što osigurava minimum jednakih prava nezaposlenim porodiljama, uređuje i visinu dječijeg dodatka te druge vrste materijalne podrške porodicama s djecom, postupak, uslove i način njihovog ostvarivanja, finansiranje i nadzor.

Cilj je pomoć u podizanju, odgoju, zbrinjavanju te osiguranju približno jednakih materijalnih uslova za zdrav i pravilan psihofizički razvoj za svu djecu.

– S obzirom na to da se ovih dana u javnosti pojavljuju brojne populističke izjave i saopćenja koja imaju očit predizborni prizvuk, ističem da je Vlada FBiH Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, u parlamentarnu proceduru poslala 7. decembra 2021. godine. Kako se akt već nalazi u Parlamentu FBiH, smatram neophodnim da se uvrsti na dnevni red narednih sjednica Predstavničkog i Doma naroda te da se tamo i izglasa njegovo konačno donošenje – dodao je premijer Novalić.