Prijedorski Romi traže usvajanje Akcionog plana

Ključni problemi su stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje, a probleme bi iz svog granta mogli riješiti donatori i nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice prema kojem bi, nakon usvajanja Akcionog plana, mogli aplicirati projekte

1102
Ramo Salešević (Foto: Udar arhiva)

Predsjednik Udruženja Roma iz Prijedora, Ramo Salešević pozvao je lokalne vlasti i nadležne lokalne institucije da se uključe u pripremu, izradu i donošenje Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblastima stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Salešević je izjavio da projekat donošenja Akcionog plana finansira Fond Otvoreno društvo BiH sa 4.800 KM, a realizacija će trajati oko četiri mjeseca.

On je, na konferenciji u srijedu u Prijedoru, naglasio da su mnoge lokalne zajednice već donijele svoje akcione planova za rješavanje ključnih problema romske manjine i da u Prijedoru živi oko 40 romskih porodica koje nisu stambeno zbrinute.

Cilj je da se posredstvom Akcionog plana godišnje stambeno zbrinu najmanje dvije romske porodice. U Prijedoru živi 750 Roma, od kojih je zaposleno dvoje.

Očekuju saradnju sa Gradskom upravom, odbornicima i Skupštinom grada.

Ključni problemi su stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje, a probleme bi iz svog granta mogli riješiti donatori i nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice prema kojem bi, nakon usvajanja Akcionog plana, mogli aplicirati projekte.

„Nadamo se da ćemo sa ovim projektom ostvariti ovu dobru saradnju i da će lokalna vlast grada Prijedora usvojiti ovaj naš Akcioni plan kako bi se poboljšao život Roma koji žive u gradu Prijedoru“, rekao je Salešević.

Poboljšanje života očekuju i Sadri Colji i Borislav Mašić, koji nemaju riješeno stambeno pitanje a za život zarađuju nadničenjem. Bili bi sretni kad bi bar jedan od tih problema riješili.

„Petero djece imam…Na kantama tražimo papir i skupljamo da prehranim djecu, i da imam krov nad glavom, to je to“, kaže Colji.

„Živim od dnevnice od koje danas ne mogu prehraniti svoju porodicu. Posla nemam, na birou sam preko 28 godina. Predavao sam molbu za Komunalno preduzeće …nikad ni odgovora ni posla“, kaže Mašić.

Borislav Mašić

Akcioni plan trebao bi biti usvojen u naredna četiri mjeseca.

„To nam je poenta kako bi mogli aplicirati i prema Ministarstvu i prema drugim donatorima. Mi ne tražimo od Gradske uprave da nam ona sama obezbijedi zemljište i daje sredstva za izgradnju stambenih jedinica. Mi tražimo od Gradske uprave samo da nam dodijeli zemljište, da nam da infrastrukturu, priključak struje i ono što je potrebno, a mi ćemo aplicirati projektima zajedno sa Gradskom upravom prema Ministarstvu za ljudska prava BiH i prema drugim donatorima kako bi riješili ovaj najveći problem, a to je stanovanje Roma“, zaključio je Salešević.

Romska zajednica u Prijedoru broji oko 750 članova i ima oko 80-ak osnovaca i 12-ak srednjoškolaca, ali i fakultetski obrazovane Rome. Salešević se zahvalio Gradskoj upravi na podršci koju pruža u školovanju romske djece.

Problem je i nabavka lijekova jer većina Roma, pogotovo oni stariji od 65 godina, nema stalni izvor prihoda i pripada kategoriji socijalno ugroženih.

Foto: Ilustracija

Oko 40 romskih porodica nema riješeno stambeno pitanje a od 750 Roma samo dva imaju stalno radno mjesto.

U Udruženju Roma očekuju i podršku od Centra za socijalni rad s kojim stalno sarađuju.

(portal-udar.net)