Pripremljena nova odluka o Vijeću nacionalnih manjina

Prijedlog odluke o Vijeću nacionalnih manjina BiH rezultat je usvojenih kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH od Zajedničke komisije za ljudska prava na prijedlog samog Vijeća nacionalnih manjina BiH

811

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH usvojila je i Parlamentarnoj skupštini BiH dostavila Prijedlog odluke o Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine na razmatranje i usvajanje.

Ova Odluka naći će se na dnevnom redu sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koja će biti održana 10. februara.

Naime, kako su kazali iz Zajedničke komisije, uvidom u trenutno važeću Odluku o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine utvrđeno je da nisu propisani uslovi za izbor članova tog tijela Parlamentarne skupštine BiH, da se odredbe o trajanju mandata ne mogu ispoštovati, te da sadrži niz grešaka koje je potrebno otkloniti, a koje se odnose na neusklađenost s unutrašnjom organizacijom Parlamentarne skupštine BiH.

U skladu s navedenim, Zajednička komisija za ljudska prava usvojila je tekst nove Odluke o Vijeću nacionalnih manjina BiH i predložila njeno usvajanje.

Odlukom o Vijeću nacionalnih manjina BiH utvrđuje se sastav Vijeća nacionalnih manjina BiH kao posebnog savjetodavnog tijela Parlamentarne skupštine BiH, postupak izbora i imenovanja članova Vijeća, trajanje mandata, nadležnost Vijeća, organizacija i rad Vijeća, kao i druga pitanja od značaja za rad i funkcioniranje Vijeća.

Kada je u pitanju postupak izbora i imenovanja članova Vijeća, Parlamentarna skupština BiH, na osnovu odluke Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH o pokretanju procedure izbora članova Vijeća, raspisuje javni poziv za imenovanje članova Vijeća, koji se objavljuje u sredstvima javnog informiranja, navodi se u tekstu Odluke.

Prijedloge kandidata za članstvo u Vijeću dostavljaju registrirana udruženja nacionalnih manjina ili druge nevladine organizacije nacionalnih manjina. U Odluci između ostalog stoji da mandat članova Vijeća traje četiri godine, od dana konstituiranja Vijeća.

Prijedlog odluke o Vijeću nacionalnih manjina BiH rezultat je usvojenih kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH od Zajedničke komisije za ljudska prava na prijedlog samog Vijeća nacionalnih manjina BiH, te činjenice da važeća odluka nije usklađena s Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i da sadrži priličan broj nepravilnosti ili nelogičnosti u smislu naziva radnih tijela, načina izbora,trajanja mandata i slično.

Utvrđeni kriteriji za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH pokušaj su da se u tijelo kakvo je Vijeće nacionalnih manjina BiH izaberu članovi – njih 18 (po jedan predstavnik svake nacionalne manjine), koji će zaista biti reprezentativan predstavnik nacionalne manjine kojoj pripada, poznavati probleme s kojima se suočavaju pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, te moći Parlamentarnoj skupštini BiH ponuditi adekvatna rješenja za rješavanje tih problema.

Ono što je, također, važno jeste nastojanje da se ograniči mogućnost da jedan predstavnik nacionalne manjine bude predstavnik u više tijela koja se bave pitanjima od značaja za nacionalne manjine – na državnom, entitetskim ili kantonalnim nivoima, navodi se u obrazloženju.

(portal-udar.net)