Prnjavor: Održana radionica u okviru programa „Provođenje normi, menjanje stavova“

1413

U okviru regionalnog programa „Provođenje normi, menjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN women, Udruženje žena Romkinja „Bolja Budućnost“ iz Tuzle i udruženje „Romska djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora, održali su radionicu u Prnjavoru zajedno sa predstavnicima lokalnih institucija i drugih organizacija iz ovog grada.

Cilj projekta je bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina, a projekat teži odgovoriti potrebama žena koje dolaze iz skupina u nepovoljnom položaju, muškarce i mladiće, te institucije vlasti na lokalnom nivou.
Ovaj projekat se sprovodi na lokacijama Tuzla, Visoko, Vukosavlje i Prnjavor.

Predstavnica Udruženja „Četvero i više djece“, Mara Subotić je u toku radionice izjavila da iako se zagovara pitanje nataliteta u BiH, ona je lično doživjela diskriminaciju, jer je majka četvero djece.

„Često sam doživljavala neugodnosti, kada čuju da imam četvero djece. Odmah me drugačije gledaju, te postavljaju pitanja da li imamo od čega živjeti i jeli sve u redu sa nama jer imamo toliko dece“, izjavila je Mara.

Jedan od zaključaka radionice je da treba raditi vise na informisanju ljudi kako bi se smanjile predrasude i stereotipi prema ranjivim grupama.

(portal-udar.net)