Prnjavor: Poklon bonovi od 100 KM za ugrožene građane

Prnjavor je grad koji broji najviše nacionalnih manjina, svima je teško u vrijeme COVID 19 virusa, ali trenutno najugroženija nacionalna manjina su Romi.

1987

Udruženje „Romska Djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora je proteklih nekoliko dana uručila Romima u Prnjavoru petnaest poklon bonova u vrednosti od 100 konvertibilnih maraka.

Prnjavor je grad koji broji najviše nacionalnih manjina, svima je teško u vrijeme COVID 19 virusa, ali trenutno najugroženija nacionalna manjina su Romi. Prnjavor broji oko 40 romskih porodica, a većina Roma ostala je bez prihoda i mogućnosti da zarade za život.

Višečlanim porodicama i licima starijim od 65 godina uručeni su poklon bonovi u vrijednosti od 100 KM koje mogu iskoristiti u marketu Bingo do 20. maja tekuće godine.

„Trenutno smo imali samo 15 poklon bonova. Iako znamo da je broj porodica mnogo veći, morali smo da izaberemo ljude kojima je najpotrebnije a to su lica preko 65 godina i višečlane porodice“- izjavila je Snježana Mirković predsednica udruženja.

„Hvala puno udruženju što misli na nas i pomaže nam. Penzija je jako mala, dovoljna da pokrije samo troškove ljekova„ – izjavio je najstarij Rom iz Prnjavora Ibro Salkić.

Donator ove akcije za cijelu Bosnu i Hercegovinu je Fond otvoreno drustvu BiH uz koordinaciju organizacije Euro Rom.