Probleme Romkinja, najbolje razumiju same Romkinje

Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju čime se obavezala da će ispuniti minimum garantovanih prava koja se navode u ovom medjunarodnom dokumentu

1455

Fondacija Udružene žene iz Banja Luke, protekle sedmice su organizovale dvodnevni trening u Sarajevu na temu Primjena Istanbulske konvencije, izvještavanje nevladinih organizacija GREVIO komiteta.

Fondacija, zajedno sa drugim nevladinim organizacijama, priprema izvještaj za GREVIO komitet, koji čini grupa eksperata koja prati primjenu konvencije.

Kako bi ojačali kapacitete nevladinih organizacija za proces izvještavanja, trening je orgenizovan zajedno sa WAVE mrežom iz Austrije organizovali su dvodnevni trening na kome su prisustvovale predstavnice nevladinih organizacija kako iz BiH tako i iz Turske, Albanije, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Bosna i Hercegovina je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju čime se obavezala da će ispuniti minimum garantovanih prava koja se navode u ovom medjunarodnom dokumentu.

„Istanbulska konvencija je važna zato što je pravno obavezujuća za države potpisnice, zato što priznaje da je nasilje nad ženama posljedica suštinske neravnopravnosti i neravnopravnosti odnosa moći izmedju muškaraca i žena, i zato što garantuje prevenciju, podršku i zaštitu u oblasti rodno zasnovanog nasilja“, izjavila je Gorica Ivić projekt koordinatorica Fondacije udruženih žena.

Kovnencija posebnu pažnju obraća na posebno marginovalizovane grupe žene u koje spadaju i žene romske populacije.

Na treningu su prisustvovale ženske romske organizacije, Udruženje „Romska djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora i Udruženje Žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle.

„Važno je što smo danas ovdje, jer smo čuli kako da se prikupljaju materijali za izvještavanje, kako bi uzeli učešće u izvještavanju prema GERIVO komitetu, jer  Romkinje su višestruko diskriminisane po osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini, po osnovi spola/roda, po osnovu svog socijalnog porijekla ili statusa. Mislim da je došlo vrijeme da Romkinje uzmu učesce u izvještavaju o problemima sa kojima se  susreću, jer niko ne može bolje da razumije naše probleme i izvještava od nas samih“, izjavila je Snježana Mirković, predsjednica udruženja Romani ćej.

Istanbulska konvencija je međunarodni dokument koji ima za cilj da objezbjedi minimum standarda za žene koje su žrtve nasilja u porodici i  žrtve rodno zasnovanog nasilja u zemljama koje su potpisale i ratifikovale konvenciju.

(portal-udar.net)