Prodanović povodom Međunarodnog dana djeteta: Apelujem na afirmaciju prava ranjivih kategorija

736
Lazar Prodanović

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović smatra da briga o svakom djetetu u našoj zemlji, kao i preduzimanje aktivnosti u cilju poštovanja prava djeteta na život, preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje bez bilo kakve diskriminacije, predstavljaju prioritetne obaveze svih institucija u Bosni i Hercegovini.

On je u saopćenju povodom 20. novembra, Međunarodnog dana djeteta, podsjetio da će se ovog 20. novembra navršiti pune 32 godine od Odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da usvoji Konvenciju o pravima djeteta, koju je ratifikovalo 196 država i kojom se djeci planete priznaju prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pravo na igru i mnoga druga prava.

Naveo je da je ovaj dokument, kao najbrže i najšire prihvaćena konvencija u istoriji zaštite ljudskih prava, postao sastavni dio Aneksa I Dejtonskog mirovnog sporazuma i ima prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini.

– Čestitajući 20. novembar, Međunarodni dan djeteta, svoj djeci u našoj zemlji, želio bih da još jednom apelujem na sve institucije i organizacije koje se bave promocijom i zaštitom prava djeteta da pojačaju svoje aktivnosti. Posebno apelujem na poštovanje i afirmaciju prava ranjivih kategorija, poput djece bez roditelja, djece s teškoćama, djece pripadnika nacionalnih manjina, kao i djece koja se, nažalost, prisiljavaju na rad i iskorištavaju na drugi način, čime im se krše osnovna prava – navodi Prodanović.

Dodaje da je u vremenu u kom živimo, važno posvetiti pažnju i pitanju školovanja djece tokom trajanja pandemije virusa korona, kao i pitanju zaštite djece i njihovih prava od negativnog uticaja društvenih mreža, odnosno različitih sajber predatora i kriminalaca.

– U svim aktivnostima s ciljem poštovanja Konvencije o pravima djeteta, afirmacije i promocije tih prava, sve institucije i organizacije u BiH u Zajedničkoj komisiji za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH imat će pouzdanog i iskrenog partnera – navodi se u saopćenju za javnost predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, prenosi Sektor za odnose s javnošću PSBiH.