Prodanović: Treba uraditi mnogo više kad je riječ o egzistencijalnim pitanjima Roma

518

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović čestitao je svim Romima, Romkinjama i romskim udruženjima u Bosni i Hercegovini 8. april, Svjetski dan Roma.

Prodanović ističe da Svjetski dan Roma institucijama vlasti na svim nivoima u BiH treba da predstavlja podstrek za snažniji angažman na poboljšanju položaja i statusa Roma, kao najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini.

Prodanović podsjeća na činjenicu da u Bosni i Hercegovini, prema procjenama domaćih i međunarodnih institucija, živi između 50 i 60 hiljada Roma, od kojih je svega 12,5 hiljada obuhvaćeno posljednjim popisom iz 2013. godine.

– Ovi brojevi opominju i dokazuju koliko mnogo truda svi zajedno treba da uložimo u projektima inkluzije romskih zajednica u BiH. To znači da je potrebno uraditi mnogo više kad je riječ o egzistencijalnim pitanjima Roma, njihovom školovanju, zdravstvenoj zaštiti i brojnim drugim pitanjima koja se odnose na poštovanje ljudskih i manjinskih prava romske nacionalne manjine – poručuje Prodanović u svojoj čestitki.

Prema riječima Prodanovića, posebnu pažnju treba obratiti na položaj Romkinja, koje se, kako upozorava, suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom, i kao žene i kao pripadnice romske nacionalne manjine. Riječ je o problemima ograničenog pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti, kao i o pojavama nasilja u porodici, maloljetničkih brakova i prisilnog prosjačenja, naglasio je Prodanović i pozvao nadležne institucije da rade na suzbijanju ovih pojava.

Svjetski dan Roma obilježava se od 1971. godine, kada je u Londonu od 8. do 12. aprila održan prvi Svjetski kongres Roma. Na tom Kongresu donesene su istorijske odluke o romskoj zastavi, zvaničnoj himni, o proglašenju zvaničnog romskog jezika (romani chiba) i o zvaničnom prihvatanju naziva „Rom“ za pripadnike ovog naroda – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.