Projekt RCC o integraciji Roma u Sarajevu o zapošljavanju i stanovanju Roma

Zaključci sa sastanka bit će uključeni u daljnje planiranje i provedbu tehničke pomoći koju pruža RCC Projekt za integraciju Roma, financiran od Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo

971
Orhan Usein (Foto: Roma integration 2020)

U sklopu Projekta za integraciju Roma Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) zajedno s nacionalnom kontakt osobom za integraciju Roma u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak će biti organizovan sastanak na kojem će biti riječi o najnovijim informacijama u vezi sa integracijom Roma u cilju davanja preporuka za poboljšanje politike za integraciju Roma u BiH.

Specijalna pažnja bit će usmjerena na zapošljavanje i stanovanje, u okviru predstavljanja Plana o integraciji Roma za razdoblje 2019. – 2021. – koji će usmjeriti tehničku pomoć Vladi kada je u pitanju podrška formalizaciji neprijavljenog rada i legalizaciji stanova za Rome.

Takođe, biće ponovo riječi i o holističkom pritupu koga promoviše Savet za regionalnu saradnju (RCC), što je novi korak u realizaciji akcionih planova za poboljšanje života Roma u oblastima stanovanja, zapošljavanja, zdravstva i obrazovanja.

Integrisano stanovanje, kako se definisalo u Akcionom planu za poboljšanje stambenih uslova Roma u BiH, nažalost nije zaživjelo. U novom Akcionom planu 2017-2020. koji obuhvata zapošljavanje i stanovanje, nije predviđen integrisan pristup ovih oblasti.

Ideja oko uvezivanja ova dva programa je došla od Evropkse komisije, ali se nažalost nije mogla uskladiti sa zakonodavstvom u zemljama našeg regiona iz razloga što se zapošljavanje regulira posebnim pravnim aktima.

Zaključci sa sastanka bit će uključeni u dalje planiranje i provedbu tehničke pomoći koju pruža RCC Projekt za integraciju Roma, financiran od Evropske unije i Fondacije za otvoreno društvo.

Sastanak Nacionalne platforme otvorit će uvodnim obraćanjima voditelj tima, Vijeće za regionalnu saradnju, projekt Integracija Roma Orhan Usein, pomoćnica ministra za ljudska prava i nacionalna kontakt osoba za integraciju Roma Saliha Đuderija i najavljeno je da će sastanku prisustvovati i šef operativnog III odjeljenja (društveni razvoj, civilno drušvo i prekogranična saradnja) predstavnik Delegacije EU u BiH Gianluca Vannini.

(portal-udar.net)